Mám nárok na stravné lístky aj počas home office?

Otázka:

Budem vykonávať čiastočne prácu aj z domu, 4 hodiny budem u zamestnávateľa v kancelárii a zvyšné 4 hodiny odpracujem z domu. Mám nárok pri 8 hodinovom pracovnom case na stravné lístky?

Odpoveď:

Aj práca z domu sa považuje za výkon práce, takže ak zamestnanec bude vykonávať prácu dohodnutú podľa pracovnej zmluvy  8 hodín  (t.j. dodrží max. týždenný prac. čas 40 hodín), rozvrhnutie prac. času  a miesto výkonu si dohodne so zamestnávateľom. Ak teda  denne odpracuje viac ako 4 hodiny (je jedno či bude pracovať v kancelárii alebo doma) podľa ZP má nárok na poskytnutie stravného t.j. stravný lístok.