Môže cudzinec žiadať o občianstvo ak spáchal trestný čin?

Otázka:

Dovoľujem si Vás požiadať o informáciu, či bude prekážkou udelenia štátneho občianstva občanovi USA, ktorý má záznam v registri trestov v USA za trestný čin spáchaný v roku 2002, keď podľa slovenských právnych predpisov daný skutok nie je trestným činom?

Odpoveď:

K žiadosti o udelenie štátneho občianstva je potrebné doložiť aj výpis z registra trestov z USA. Vyplýva to z § 8 ods. 3 písm. f) zákona NR SR č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve SR, kde sa hovorí, že žiadateľ predloží k žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR doklad o bezúhonnosti nie starší ako šesť mesiacov, ktorým je odpis z registra trestov každého štátu, ktorého je alebo v minulosti bol štátnym občanom, a odpis z registra trestov každého štátu, v ktorom mal povolený pobyt v posledných 15 rokoch pre podaním žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR, alebo iný doklad o bezúhonnosti vydaný príslušnými orgánmi týchto štátov. 

Pokiaľ skutok nebol zahľadený, predpokladáme, že by sa vo výpise tento záznam objavil. Preto predpokladáme, že by to mohla byť prekážka udelenia štátneho občianstva SR. Odporúčame kontaktovať príslušné ministerstvo s písomnou žiadosťou o poskytnutie informácií.