Nadobúdanie nehnuteľností cudzincami

Otázka:

Som slovenský občan a žijem vo Walese (UK) už viac ako 5 rokov a vlastním aj  Permanent Resident card. Mal by som záujem o poradenstvo k tomu, že chcem požiadať o britské občianstvo, ale na Slovensku  vlastním byt, v ktorom ale nemám trvalé bydlisko. Sú k tomu nejaké riešenia? Môžem aj naďalej vlastniť byt napriek tomu, že stratím slovenské občianstvo?

Odpoveď:

Strata slovenského štátneho občianstva nemá žiadny vplyv na vlastnícke právo k Vášmu bytu. Vlastníkom bytu budete teda môcť byť aj po strate slovenského štátneho občianstva. 

Po nadobudnutí štátneho občianstva Spojeného kráľovstva by došlo k strate štátneho občianstva SR priamo zo zákona. Vznikla by Vám povinnosť uskutočniť oznámenie o strate štátneho občianstva SR. Po strate štátneho občianstva je však v prípade záujmu možné požiadať o opätovné udelenie štátneho občianstva. Bližšie si o tejto možnosti môžete prečítať v našom článku.