Nepodanie daňového priznania z dôvodu nedosahovania zisku

Otázka:

Ako živnostník som nemal za posledné zdaňovacie obdobie príjem. Musím podať daňové priznanie?

Odpoveď:

Ak ste ako fyzická osoba daňovník mal príjem na území SR, ktorý presiahne sumu 1.968,68 €, ste je povinný podať daňové priznanie z týchto príjmov.  

Uvedené však neplatí pri obchodných spoločnostiach, tie aj v prípade nedosahovania zisku musia podať tzv. „nulové“ daňové priznanie.