Odhlásenie trvalého pobytu zo Slovenska

Otázka:

Dobrý deň. Chcela by som si odhlásiť trvalý pobyt zo Slovenska, nakoľko žijem v zahraničí, ale nechcem prísť o slovensky občiansky preukaz. Je možné si ho ponechať?

Odpoveď:

Podla zakona c. 224/2006 Z. z. o obcianskych preukazoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov sa obciansky preukaz obcana, ktory ukoncil trvaly pobyt na uzemi Slovenskej republiky povazuje za neplatny. Neplatny obciansky preukaz je obcan povinny odovzdat okresnemu riaditelstvu policajneho zboru alebo zastupitelskemu uradu Slovenskej republiky v zahranici.

Zaroven podla zakona c. 253/1998 Z. z. o hlaseni pobytu obcanov Slovenskej republiky a registri obyvatelov Slovenskej republiky moze mat obcan v tom istom case iba jeden trvaly pobyt.

Obcan, ktory sa pripravuje na vycestovanie do zahranicia s cielom trvalo zit v zahranici, je povinny pred vycestovanim ohlasit skoncenie trvaleho pobytu ohlasovni, ktora vedie udaje o jeho trvalom pobyte; v ohlaseni uvedie stat a miesto pobytu, kam hodla vycestovat, a den zaciatku pobytu v zahranici, ktory je zaroven dnom skoncenia trvaleho pobytu.

Na zaklade uvedeneho je v pripade pobytu v zahranici potrebne odhlasit sa z trvaleho pobytu na uzemi Slovenskej republiky a odovzdat obciansky preukaz. Zakon neustanovuje ziadne vynimky, kedy by bolo mozne ponechanie si obcianskeho preukazu.