Odvolanie voči rozsudku o rozvode

Otázka:

Chcem sa spýtať, či mám právo podať odvolanie proti rozsudku o rozvode, nakoľko nás s manželkou rozviedli, ale ja som podpísal, že sa vzdávam odvolania proti rozhodnutiu, nakoľko som bol psychicky vydieraný od nej a nechcel som prísť kvôli tomu o deti.

Odpoveď:

Dobrý deň, pokiaľ ste sa vzdali práva na podanie odvolania, tak rozhodnutie voči Vám nadobudlo právoplatnosť a odvolanie už nie je prípustné. 

Predpokladáme, že o dôsledkoch vzdania sa práva na podanie odvolania ste boli súdom poučený. Pokiaľ Vám už bol doručený rozsudok, dávame do pozornosti časť rozsudku označenú ako poučenie, v ktorej nájdete informácie o prípustnosti odvolania.