Podnikanie v oblasti ajurvédy

Stanovisko ÚVZ SR k predaju prípravkov zdravej výživy – ajurvédske potravinové doplnky dostupné na našom trhu a miešanie byliniek, korenín podľa potrieb klienta:

„Akákoľvek činnosť, ktorú spomínate, je činnosť prevádzkovateľa potravinárskeho podniku (PPP), ktorým sa stávate. Ako PPP zodpovedáte za všetky potraviny podľa potravinového práva, ktoré umiestnite na trh. Pred začatím činnosti je potrebné požiadať miestne príslušný RÚVZ o schválenie prevádzkarne. Pred predajom V(P)D v SR je potrebné oznámiť ÚVZ SR umiestenie na trh v SR – postup je na našej stránke. Čaj je potravina pod úradnou kontrolou ŠVPS SR, v tejto veci, vrátane oznámenia prevádzkarne na výrobu potravín, prosíme kontaktujte ich.“