Ako založiť jóga štúdio

K prevádzkovaniu joga štúdia nepostačuje ohlásenie živnosti, ale postup je o niečo zložitejší. Ak chce inštruktor jogy prevádzkovať joga štúdio prostredníctvom právnickej osoby (napr. s.r.o.), postup si priblížime v našom článku.

V prípade záujmu o právnu pomoc so začatím podnikania nás neváhajte kontaktovať na office@akmv.sk

Založenie s.r.o. a zápis činnosti do obchodného registra

Prvým krokom k založeniu jóga centra je založenie spoločnosti a zápis športovej činnosti ako predmetu podnikania do obchodného registra v znení „športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“. Zaujímavosťou je, že k podaniu do obchodného registra nie je potrebný žiadny osobitný doklad, nedokladá sa ako príloha žiadne oprávnenie ani povolenie, nie je potrebné dokladovať žiadnu zodpovednú osobu ani nie je potrebný predchádzajúci zápis do registra právnických osôb v športe.

Prečítajte si aj:

Ďalším krokom je zápis do registra právnických osôb v športe.Osoba športového odborníka / trénera tiež musí preukázať vzdelanie / osvedčenie na túto činnosť a rovnako sa zapísať na ministerstve. 

Ak máte záujem o založenie športovej organizácie (napr. na vyučovanie jógy), neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na +421 915 046 749.

Zápis do registra športových odborníkov

Fyzická osoba vykonávajú činnosť športového odborníka sa zaregistruje do registra fyzických osôb v športe na portáli https://ziadosti-sport.iedu.sk/

Žiadosť sa vypíše elektronicky na uvedenom portáli.

„Pre schválenie žiadosti NOVÁ ČINNOSŤ ŠPORTOVÉHO ODBORNÍKA a súčasne zápis údajov o športovom odborníkovi v registri fyzických osôb v športe je potrebné žiadosť vytlačiť, športový odborník/žiadateľ ju musí podpísať a doručiť v listinnej podobe na adresu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Potvrdenie o zápise údajov o športovom odborníkovi do registra fyzických osôb v športe ministerstvo doručí žiadateľovi aj športovému odborníkovi na adresu elektronickej pošty. Ak nie sú splnené zákonom stanovené podmienky, ministerstvo zápis údajov o športovom odborníkovi do registra fyzických osôb v športe nevykoná a na adresu elektronickej pošty žiadateľa zašle informáciu s uvedením dôvodu, prečo zápis nebol vykonaný a postup pre nápravu.“ (zdroj: minedu)

Bližšie informácie o športovom odborníkovi / profesionálnom športovcovi SZČO nájdete aj na stránke Ministerstva vnútra SR.

Zápis spoločnosti do registra právnických osôb v športe

Po zápise do obchodného registra sa spoločnosť povinne zapisuje do registra právnických osôb v športe (takáto právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť v športe, je športovou organizáciou). Ak sa na výkon činnosti športového odborníka vyžaduje odborná spôsobilosť, príslušná športová organizácia je podľa § 8 ods. 7 zákona č. 440/2015 Z. z. povinná zabezpečiť vykonávanie tejto športovej činnosti odborne spôsobilou osobou (činnosť športového odborníka podľa zákona nemôže vykonávať právnická osoba, ale iba fyzická osoba). Právnická osoba ďalej povinne zapíše do registra fyzických osôb každého športového odborníka, ktorý v jej mene bude vykonávať činnosť.

Zápis športového odborníka do informačného systému v športe

Aby ste mohli fyzickú osobu priradiť k Vašej športovej organizácii, najprv sa prihlásite do systému (mail a heslo totožné ako pri vytváraní žiadosti): https://sportbackoffice.iedu.sk/Login.aspx

 „Po prihlásení do systému sa Vám objavili dve záložky, organizácie a osoby, vstúpite do „osôb“ , zeleným pluskom pridáte osobu. Zadáte identifikačné údaje. Následne kliknete na záložku oprávnenia. Zadáte dátum overenia bezúhonnosti (môžete mať dnešný dátum, mali by ste mať potom založený doklad s podpisom tej osoby, kde je čestné prehlásenie, že je bezúhonná) a môžete hneď aj pridať druh odbornej činnosti, čiže údaje z certifikátu alebo sa k tomu môžete vrátiť aj neskôr. Uložíte a kliknete si záložku „činnosť,“ zeleným pluskom pridáte činnosť a doplníte si všetky údaje, vyberiete organizáciu, uložíte.“ (zdroj: minedu)

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Chcem byť kuriér. Akú živnosť potrebujem?

Ak chcete vykonávať kuriérske služby, je možné si ohlásiť voľnú živnosť Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave. Táto činnosť zahŕňa: Skladovanie...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Podnikanie v oblasti ajurvédy

Stanovisko ÚVZ SR k predaju prípravkov zdravej výživy – ajurvédske potravinové doplnky dostupné na našom trhu a miešanie byliniek, korenín podľa potrieb...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie