Podvod pri sprostredkovaní úveru

Otázka:

Chcel by som vás poprosiť o pomoc. Ide o problém podvodu pri vybavovaní hypotéky. V minulosti sme mali finančne problémy, kvôli ktorým sme sa dostali do registra neplatičov. Posledný rok riadneho splácania bez akýchkoľvek problémov sme s manželkou rozmýšľali, že skúsime hypotéku. Narazili sme na jednu pani z finančného centra , ktorá našu situáciu nevedela riešiť a odporučila nám jednu pani, ktorá nám údajne bude vedieť pomôcť. Tak sme sa na ňu obrátili s prosbou o pomoc.

Po stretnutí s touto pani nám sľúbila, že to nie je problém a že všetko sa da obísť. Sľúbila nám vyčistenie registra za poplatok 500 eur. Spolu sme vypísali túto žiadosť a ona ju mala odoslať. Najprv nám tvrdila, že potvrdenie príde k nám a následne, že príde už do banky. Spolu sme u nej doma vypísali žiadosť o úver a za poplatok 300 eur, že v banke nebudú na niektoré veci prihliadať.

Asi po týždni, či dvoch, nám táto pani volala, že hypotéka je predschválená, certifikát v banke už máme. Tak sme si začali hľadať byt. Keďže ani jeden byt, či dom nebol dobrý a podľa tej pani ani hodnota domu nebola vždy vo výške úveru, začala nás takto naťahovať. Trvalo to skoro 1 – 1,5 mesiaca. Nakoniec po stálom naťahovaní, že máte čas na hľadanie, že koncom roka ceny nehnuteľnosti budú nižšie, sme sa rozhodli s manželkou, že pôjdeme si overiť predschválený uver v banke. Banka po overení našich údajom nezistila, že by u nich žiaden úver viedla a systémovo u nich nefigurujeme. Po informácií tej pani (finančnej sprostredkovateľky) nám povedala, že určite to tam je, nemáme sa báť, lebo to je na inej pobočke a nemali by sme tam chodiť, lebo si hypotéku a postup pokazíme. Všetky dokumenty s týmto spojené mali byť originály odovzdané banke a máme u seba len potvrdenku o prevzatí 500 eur na vyčistenie registra. Uvedený problém s touto finančnou sprostredkovateľkou má aj švagriná, ktorú naťahuje už asi 3 mesiace a v poslednej dobe odmieta komunikáciu a stále len sľubuje, že všetko je ok a prekladá termíny v banke. Dostali od nej nejaké dokumenty, údajne z banky, kde nesedí pár veci a ani číslo návrhu zmluvy o hypotéke, keďže si to boli tiež včera overiť v banke a v banke im povedali, že žiadnu žiadosť o hypotéku na ich meno nevedú. O obdobných praktikách sme sa dozvedeli, že títo ľudia sú školení, aby vybrali presne uvedenú sumu a stále len hypotéku, úver naťahovali, pokiaľ to ľudí prestane baviť a vykašlú sa na to. Zaujímalo by nás, ako by sme tu mohli ďalej postupovať, aby sme dostali od tejto pani všetky dokumenty a peniaze naspäť. Švagor plánuje budúci týždeň na ňu podať trestne oznámenie za podvod na polícii. V takto prípade, že to pôjde na políciu môžeme mať z toho problémy aj my? A aké trestné oznámenie by sme mali podať? (Podvod)

Odpoveď:

Dobrý deň, 

na posúdenie všetkých okolností relevantných pre posúdenie naplnenia znakov skutkových podstát trestných činov nemáme dostatok informácií, preto bude odpoveď všeobecnejšia.

Podvod je legálne definovaný v ustanovení § 221 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon nasledovne: 

(1) Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. 

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním väčšiu škodu. 

(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  1. a spôsobí ním značnú škodu
  2. z osobitného motívu
  3. závažnejším spôsobom konania, alebo
  4. na chránenej osobe

(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  1. a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu
  2. ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
  3. za krízovej situácie“ 

Z Vášho popisu usudzujeme, že konanie „sprostredkovateľky“, ktoré popisujete, bolo spôsobilé uviesť Vás do omylu. 

Máme však za to, že pre presnejšie právne posúdenie Vašej situácie (ako aj prípadných následkov) je dôležité, či ste konali v presvedčení, že „sprostredkovateľka“ poskytuje službu, na poskytovanie ktorej má oprávnenie a ktorá je poskytovaná v súlade so zákonom alebo či sa z Vašej strany jednalo o pokus úmyselne obchádzať pravidlá pre poskytnutie úveru a to aj za cenu prípadných porušení zákona (napr. niektorý z trestných činov korupcie). 

Na základe konkrétnych okolností by bolo možné posúdiť, či sa „sprostredkovateľka“ nedopustila aj iného trestného činu, napr. trestného činu neoprávneného podnikania. 

Pokiaľ máte podozrenie, že došlo k spáchaniu trestného činu, môžete podať trestné oznámenie. Trestné oznámenie je možné podať ktorémukoľvek prokurátorovi, ktorémukoľvek policajtovi alebo na ktoromkoľvek súde ústne do zápisnice. Oznamovateľ trestného činu by mal v oznámení uviesť všetko, čo mu je o danom skutku známe. Mal by sa zamerať najmä na samotný priebeh trestnej činnosti, miesto a čas spáchania trestného činu, údaje o páchateľovi. 

Bližšie informácie o trestnom oznámení sa môžete dočítať v našom článku: Trestné oznámenie za ohováranie, krivé obvinenie či týranie

Okrem podania trestného oznámenia prichádza do úvahy aj riešenie vzniknutého problému v civilnoprávnej rovine. „Sprostredkovateľku“ môžete najprv oficiálne písomne vyzvať na vrátenie peňazí a dokladov. Výzvu odporúčame zaslať doporučene a s doručenkou. Taktiež by bolo možné posúdiť možnosť podania občianskoprávnej žaloby.