Povinnosť zverejnenia prepravného poriadku na webe od 1.4.2019

Otázka:

Som dopravca, ktorý vykonáva nákladnú kamiónovú dopravu, mám len jedno auto. Nemám web, nepotrebujem ho. Dozvedel som sa, že od apríla musím mať web a na ňom zverejniť svoj prepravný poriadok. Je to prosím pravda, nepostačuje, keď bude vo vozidle? Aká je za nesplnenie sankcia?

Odpoveď:

Áno, od 1.4.2019 musia mať dopravcovia (vykonávajúci aj osobnú aj nákladnú dopravu) vypracovaný prepravný poriadok a zverejnený na svojom webovom sídle (na svojej webovej stránke). Uvedené vyplýva z § 4 ods. 5 zákona o cestnej dopravy, ktorý hovorí, že „dopravca je povinný zverejniť prepravný poriadok na svojom webovom sídle a iným vhodným spôsobom. Ak v prepravnom poriadku nie je uvedený deň začiatku platnosti, prepravný poriadok je platný odo dňa jeho zverejnenia na webovom sídle.“ Sú tak povinní mať web bez ohľadu na to, či vykonávajú dopravu s jedným alebo v viacerými autami. 

Výnimka sa pripúšťa len v prípade prevádzkovateľa taxislužby a dispečingu: „Prepravný poriadok musí byť zverejnený na webovom sídle prevádzkovateľa taxislužby alebo prevádzkovateľa dispečingu, ak ho prevádzkovateľ taxislužby alebo prevádzkovateľ dispečingu zriadil, alebo musí byť k dispozícii vo vozidle alebo musí byť k dispozícii prostredníctvom digitálnej platformy, ak sa taxislužba prevádzkuje prostredníctvom digitálnej platformy.“ 

Ak dopravca vykonáva aj osobnú aj nákladnú dopravu, musí mať dva samostatné prepravné poriadky. 

K náležitostiam prepravného poriadku sme sa venovali v našom článku.