Povolenie na dopravu – využívanie rovnakých áut viacerými dopravcami

Otázka:

Poprosím o informáciu, ako je to v prípade, ak sa k žiadosti na nákladnú dopravu prikladala nájomná zmluva na autá, ktoré nemá žiadateľ vo vlastníctve, ale len v nájme. Ako by mal žiadateľ (s.r.o.) postupovať – aká je lehota na prepis LKW na s.r.o.? Pokiaľ mal vlastník LKW (konateľ s.r.o. ako fyzická osoba podnikateľ) autá vo vlastníctve a prenajal ich s.r.o., dokedy môže aj tento vlastník vykonávať dopravu? Alebo na rovnakom LKW môžu dopravu vykonávať obaja (vlastník aj nájomca), keďže povolenie na dopravu majú obaja? Ďakujem za informáciu.

Odpoveď:

Vozidlá nie sú priamo evidované v povolení a ani v licenciách spoločenstva. Údaje o vozidlách sú len podklad pre určenie počtu vozidiel a výšky finančnej spoľahlivosti podniku. 

Vozidlá môže mať spoločnosť vo vlastníctve alebo v prenájme (podľa § 32 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave). Jedno vozidlo môžu využívať aj dvaja dopravcovia, ak majú obaja vydané povolenie prevádzkovateľa cestnej dopravy.

(zdroj: úrad dopravy Bratislava)