Povolenie prepravcu – betónpumpa

Otázka:

SZČO jazdí pre firmu s vozidlom ako špeciálny stavebný stroj /betónpumpa/, ktorý nie je určený na prepravu osôb, tovaru a zásielok. Bude potrebné si vybaviť povolenie prepravcu na živnosť od 1.4.2019 alebo takéhoto živnostníka sa to netýka?

Odpoveď:

Pokiaľ sa činnosť vykonáva na základe živnostenského oprávnenia, nie je potrebné mať povolenie z úradu dopravy. Uvedené nám potvrdil aj úrad dopravy, ktorý uvádza: „Na činnosť vykonávanú špeciálnym stavebným strojom (betonpumpa) sa nevzťahuje zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, t. j. nie je potrebné povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy.“