Práva a povinnosti rodičov pri odovzdávaní detí druhému rodičovi

Otázka:

Chcem sa spýtať na nasledovné: 

  1. Kedy ma má ex kontaktovať, že si chce vziať deti? Myslím tým, koľko vopred – čas. Pretože ja tiež môžem mať svoj program, ísť na dovolenku a keď neviem, kedy si chce vziať deti, tak si nemôžem ani nič naplánovať. On tvrdí, že stačí 24 hodín vopred. Je to pravda? Je to niekde uvedené ten čas? Ja žiadam aspoň 7 dní vopred.
  2. Ak idú deti k ex majú byť pripravené. T. j. poviem im dopredu, že idú na víkend k otcovi. A keď má prísť, tak ho čakajú v stanovený čas. Som povinná baliť deťom veci – t. j. oblečenie – od spodného prádla, ponožiek, trička, pyžamá, tepláky…, hračky, ak idú ku nemu? Som povinná, ak idú ku nemu aj na dlhšie – t. j. cez prázdniny, zabaliť im kufor s vecami, aby si mali čo u neho obliecť? Pretože on nie je ochotný im kúpiť oblečenie žiadne, ktoré by mali u neho. A keď im aj zbalím veci, prídu v potrhanom.
  3. Ak ich chce vziať na dovolenku, mal by si pýtať povolenie, resp. môj súhlas, či ich smie vziať mimo mesta trvalého bydliska. V prípade, ak mu ho nedám a aj napriek tomu si ich zoberie bez môjho súhlasu, čo vtedy?
  4. Zvýšenie výživného… Dcéra nastupuje na 2.stupeň od septembra, syn až budúci rok bude na druhom stupni. Môžem žiadať zvýšenie až budúci rok, s tým, že na dcéru budem žiadať potom ,,spätne“ o doplatenie, keďže ona bude na 2. stupni už od r. 2019? Alebo je lepšie žiadať tento rok o zvýšenie na dcéru a budúci rok na syna?

Odpoveď:

  1. Z Vašej otázky nevyplýva, či boli práva a povinnosti k maloletým deťom upravené v súdnom rozhodnutí. Pokiaľ o úprave práv a povinností rozhodol súd, je potrebné vychádzať z právoplatného rozsudku, kde v praxi býva presne upravené, kedy si má rodič, ktorému deti neboli zverené do starostlivosti, prísť deti prevziať a na ktorom mieste a kedy ich má následne odovzdať druhému rodičovi (napr. každý párny víkend prevezme dieťa v mieste trvalého bydliska v piatok o 15:00 a odovzdá v mieste trvalého bydliska v nedeľu o 17:00 a podobne). Pokiaľ práva a povinnosti k maloletým deťom neboli upravené súdom, treba vychádzať z dohody rodičov. Pokiaľ dohoda nie je možná, je možné podať návrh na úpravu práv a povinností k maloletým deťom na súd.
  2. Právna úprava nezakotvuje, ako presne majú byť deti pripravené na návštevu k rodičovi, ktorému neboli zverené do osobnej starostlivosti. Pokiaľ takáto špecifikácia nie je obsiahnutá v rozhodnutí súdu sú podrobnosti na dohode rodičov.
  3. V čase, kedy je otcovi umožnený styk s maloletými (v zmysle súdneho rozhodnutia alebo dohody rodičov) môže otec brať deti na dovolenky a výlety mimo miesta trvalého bydliska aj bez súhlasu matky. Má však povinnosť matku informovať.
  4. Návrh na zmenu výšky výživného je možné podať v prípade, že došlo k zmene pomerov. Výživné je možné priznať spätne iba v prípadoch hodných osobitného zreteľa, preto odporúčame podať návrh na zmenu výšky výživného bezprostredne po tom, ako dôjde k zmene pomerov.