Právne poradenstvo ako predmet podnikania

Uvedená činnosť nie je živnosťou podľa živnostenského zákona.

Zdroj: Okresný úrad