Prepis auta na cudzinca – prihlásenie auta na prechodný pobyt

Otázka:

Mám udelený prechodný pobyt na účel zamestnania. Nakoľko na SR dlhodobo žijem, potrebujem si kúpiť auto. Môžem si ako cudzinec z krajiny mimo EÚ kúpiť auto?

Odpoveď:

Právny poriadok neobmedzuje možnosť cudzinca nadobudnúť vlastnícke právo k motorovému vozidlu. 

Po nadobudnutí vozidla bude potrebná jeho evidencia na okresnom riaditeľstve policajného zboru príslušnom podľa miesta Vášho pobytu. Pobytom sa na účely zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozumie aj prechodný pobyt cudzinca na území Slovenskej republiky. Pri evidencii vozidla bude potrebné predložiť platný preukaz o pobyte cudzinca. 

Konkrétny postup (rovnako, ako aj v prípade občanov SR) záleží od toho, či vlastník nadobudol nové auto od predajcu alebo kúpil jazdené auto, ktoré už je evidované na pôvodného vlastníka. 

Upozorňujeme však, že isté obmedzenia sú v prípade vydania slovenského vodičského preukazu cudzincovi. Cudzincovi môže byť vydaný slovenský vodičský preukaz až po uplynutí lehoty aspoň 185 dní udeleného prechodného pobytu na Slovensku.