Preprava tovaru loďami, prenájom lodí – ako vybaviť živnosť?

Otázka:

Touto cestou by sme chceli poprosiť o informáciu, ohlásenie ktorých všetkých živností je potrebné, pokiaľ chce spoločnosť vykonávať nasledujúce podnikateľské aktivity: sprostredkovanie prepravy tovaru loďami (nájsť vhodného prepravcu), prenájom lode a uskutočňovanie lodnej prepravy tovaru.

Odpoveď:

Činnosť sprostredkovanie prepravy tovaru loďami (nájsť vhodného prepravcu) je súčasťou viazanej živnosti „zasielateľstvo“. Činnosť prenájom lode je voľnou živnosťou a je ju možné označiť „prenájom hnuteľných vecí“ alebo konkrétnejšie „prenájom lodí.“

Činnosť uskutočňovanie lodnej prepravy tovaru však nie je živnosťou v súlade s § 3 ods. 2 písm. f) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.