Rozvoz tovaru – podnikanie s vlastným autom

Otázka:

Spoločnosť je veľkoobchod potravín, má vlastné nákladné autá (menšie ale aj nad 3,5t). Rozvoz tovaru zo svojho veľkoskladu zabezpečujú vodiči, ktorí sú aj na pracovnú zmluvu, ale má aj vodičov pracujúcich na živnosť na základe zmluvy o činnosti vodiča. Inšpektorát práce spoločnosť upozornil, že po novele zákona 462/2007 od 1.4.2019 nemôžu živnostníci – vodiči vykonávať túto činnosť.  

Poprosím preto o informáciu:

  1. či obchodná spoločnosť potrebuje na rozvoz tovaru svojím zákazníkom povolenie na vykonávanie cestnej dopravy, keďže nie je dopravnou spoločnosťou iba rozváža svoj tovar k svojim zákazníkom, a
  2. či táto spoločnosť môže využívať služby aj vodičov na živnosť, či musia mať títo nejaké povolenie na vykonávanie cestnej dopravy, keď robia rozvoz len pre túto spoločnosť na jej nákladných autách, alebo musia byť zamestnancami na pracovnú zmluvu v tejto spoločnosti

Odpoveď:

V cestnej doprave už vodič musí byť v pracovnom pomere alebo mať vlastné povolenie na prevádzkovanie povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy.  

Váš druh prepravy tovaru by mal spadať aj pod „prepravu pre vlastné potreby“, kedy nie je potrebné mať vydané povolenie prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy. Ale musíte spĺňať tieto podmienky:

  • prevážaný tovar je vo vlastníctve podniku, alebo ho podnik prenajal, kúpil, vyrobil, spracoval, opravil
  • účelom prepravy je preprava tovaru z alebo do podniku
  • motorové vozidlo riadi zamestnanec podniku
  • vozidlo je vo vlastníctve podniku, alebo je prenajaté
  • táto preprava je iba vedľajšou činnosťou podniku 

Tieto podmienky je v prípade kontroly na ceste potrebné preukázať.

(zdroj: Úrad dopravy Bratislava)