Slobodný umelec – ako začať podnikať?

Otázka:

Som výtvarník, chcem si založiť eshop, kde budem predávať svoje obrazy a iné hand-made produkty s mojím designom. Potrebovala by som pomôcť zorientovať sa v tom, aké mám povinnosti. Vedeli by ste mi poradiť?

Odpoveď:

Pokiaľ pôjde o Vaše originálne produkty a obrazy, kedy každý kus je originál, používate výsledky Vašej tvorivej duševnej činnosti, ide o výkon činnosti slobodného povolania (umelca) na základe autorského zákona a príslušnej zmluvy. Slobodným povolaním je aj činnosť hudobníkov, spisovateľov a podobne. 

K podnikaniu v tejto oblasti nie je potrebné si otvárať živnosť, nakoľko činnosť umelca nie je živnosťou. Pri predaji si k kupujúcim uzatvoríte zmluvu podľa autorského zákona. 

Máte však povinnosť sa nahlásiť na daňový úrad a registrovať na DIČ (pridelenie daňového identifikačného čísla). 

Identifikačné číslo (IČO) mať udelené nebudete, nakoľko Vám ho nemá kto prideliť. IČO Vám neudelí ani Štatistický úrad SR, nakoľko ten udeľuje IČO iba na základe žiadosti povinných osôb, ktoré vedú zdrojové registre. Keďže ako umelec nie ste združená v žiadnom oficiálnom povinnom registri, IČO Vám Štatistický úrad SR nepridelí. 

Rovnako máte aj povinnosť nahlásenia sa do zdravotnej poisťovne. 

Do Sociálnej poisťovne je potrebné sa nahlásiť až v ďalšom roku podnikania a platenie sociálnych odvodov bude v závislosti od Vašich príjmov. 

Platiteľom DPH sa stanete až v prípade, ak za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov budete mať obrat 49 790 eur. V tomto prípade sa musíte registrovať aj ako platca DPH.