Striedavá starostlivosť u malých detí

Otázka:

Momentálne prebieha rozvodové konanie a rád by som požiadal súd o striedavú starostlivosť mojej 6 ročnej dcéry. S dcérou mám veľmi dobrý vzťah a aj počas rozvodového konania sa s ňou snažím byť čo najviac. Manželka mi však v styku veľmi často bráni, náhlymi odchodmi, „výletmi“, či inými výhovorkami, a chce sa dohodnúť na to, aby dcéra bola výlučne v jej starostlivosti, a ja som ju videl maximálne cez víkend. Prenajal som si byt veľmi blízko trvalého pobytu mojej dcéry aj preto, aby nemusela meniť školu a mohla u mňa zostať aj celý týždeň.

Je možné, aby súd nariadil striedavú starostlivosť, aj keď to moja manželka striktne odmieta a nechce sa dohodnúť na rozumných časových intervaloch starostlivosti? Je možné, aby súd rozhodol o striedavej starostlivosti tak, aby bola dcéra u mňa aj celé 2 týždne? Aké sú podmienky výživného pri striedavej starostlivosti?

Odpoveď:

V prípade, ak sa rodičia nevedia dohodnúť, súd môže nariadiť striedavú starostlivosť na žiadosť jedného s rodičov, aj v prípade, ak s tým jeden z rodičov nesúhlasí.

V súlade s § 24 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine platí, že “ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa.”

Zákon výslovne neuvádza intervaly ani pomer dní, ako dlho dieťa môže byť u jedného z rodičov. Prevažne sa súd snaží určiť striedavú starostlivosť v „rovnocennom“ pomere, ale nie vždy to okolnosti rodičov môžu dovoľovať, na čo bude súd prihliadať.

V prípade striedavej starostlivosti súd nezvykne priznávať výživné, nakoľko sa predpokladá, že rodičia si budú svoju vyživovaciu povinnosť plniť v rámci osobnej striedavej starostlivosti. Ak by však príjem jedného z rodičov bol značne vyšší oproti druhému, súd môže rozhodnúť o výživnom. Dôvodom je najmä zabezpečenie rovnakej životnej úrovne dieťaťa u oboch rodičov pri striedavej starostlivosti. Prečítajte si aj kedy súd zverí dieťa do striedavej starostlivosti