Súhlas spoluvlastníka pri predaji pozemku

Otázka:

Som spolumajiteľkou nehnuteľnosti o rozlohe 1391 m2. Môj podiel na tejto nehnuteľnosti (pozemku) je 305 m2. Rovnaké diely po á 305 m2 majú aj ostatní traja spoluvlastníci, dvaja ďalší majú po cca 50 m2. Tento pozemok susedí s pozemkom, na ktorom si majiteľ susedného pozemku chce postaviť rodinný dom, avšak potrebuje môj spoluvlastnícky podiel, aby sa na svoj pozemok dostal. O kúpu môjho podielu žiaden zo spoluvlastníkov nemá záujem. Chcem sa spýtať, v prípade, že by som mu svoj podiel predala, vyžaduje sa súhlas aj ostatných spoluvlastníkov? Môžu ostatní spoluvlastníci nesúhlasiť s tým, v prípade, ak kúpi môj podiel, aby sa nový podielnik dostal na svoju stavbu? Nechce si na ňom nič ohradiť ani pribrať k svojmu pozemku, ide mu len o to, aby cez tento mohol prejsť (trvalo) k svojej stavbe.

Odpoveď:

So svojím podielom môžete disponovať, aj čo sa týka jeho prevodu na inú osobu. Zákon však chráni spoluvlastníkov ostatných podielov predkupným právom.

Keďže nejde o prevedenie podielu na blízku osobu, predkupné právo sa vo Vašom prípade bude uplatňovať. Zákon Vám ukladá povinnosť ponúknuť svoj podiel ostatným spoluvlastníkom, a v prípade nehnuteľnosti je potrebné ponuku predložiť písomne. V tomto návrhu zmluvy na prevod musia byť obsiahnuté všetky podmienky, ako je napríklad požadovaná cena (tá sa často odvíja od výšky ceny, ktorú ponúkla spoluvlastníkovi tretia osoba) alebo čas, do ktorého má byť návrh prijatý.

V prípade, ak o Váš podiel ani jeden zo spoluvlastníkov neprejaví záujem, môžete s ním voľne disponovať a previesť ho na inú osobu.  Predkupné právo sa uplatňuje len raz a v dosť krátkej lehote. Pri hnuteľných veciach je potrebné predkupné právo uplatniť do ôsmich dní, a pri nehnuteľných do dvoch mesiacov. Avšak, je možné si dohodnúť aj inú lehotu. Samozrejme, prevodom Vášho podielu spoluvlastníkom vzniká predkupné právo voči nadobúdateľovi ako novému spoluvlastníkovi.

Prečítajte si aj:

Zákonné predkupné právo na nehnuteľnosť

Predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku