Účtovníctvo ako živnosť

Predmetom podnikania „Vedenie účtovníctva“ je v citovanom zozname voľných živností zaradený pod č. 6901 s poznámkou, že v rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať činnosti v oblasti účtovníctva a účtovnej evidencie ako je navrhovanie účtovných systémov, vypracovanie finančných výkazov a vedenie účtovných kníh, vypracovanie daňových priznaní fyzických a právnických osôb bez poskytnutia daňového poradenstva.

Predpokladom pre vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení je splnenie všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti podľa § 6 ods. 1 živnostenského zákona.

Zdroj: Okresný úrad