Ukončenie nájomnej zmluvy dohodou

Otázka:

Obraciam sa na Vás o bezplatný právny názor, či je v poriadku uskutočniť jednou dohodou o ukončení platnosti dvoch nájomných zmlúv s rovnakými účastníkmi, ale časovo posunutými o jeden rok ukončenie prenájmu rôznych parciel pôdy v katastri jednej obce.

Odpoveď:

Predpokladáme, že máte na mysli ukončenie nájmu. Áno, pokiaľ v dohode špecifikujete zmluvné strany, ako aj jednotlivé zmluvy (kedy boli uzavreté, na aký pozemok), je možné ich ukončenie aj jednou dohodou. Z dohody však musí jednoznačne vyplývať, aké zmluvy sa ukončujú, či v celosti alebo len čiastočne na nejakú časť nehnuteľnosti a dohoda musí byť určitá a zrozumiteľná.