Ukončenie živnosti – povinnosti a daňové priznanie

Otázka:

Chcem zrušiť podnikanie ako fyzická osoba. Nemal som žiadny príjem za posedný kalendárny rok. Musím aj tak podať daňové priznanie? Aké povinnosti mám vo vzťahu k daňovému úradu?

Odpoveď:

Pokiaľ daňovník v roku 2018 nedosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1915,01 eur, nemá povinnosť podať daňové priznanie, uvedenú skutočnosť však môže oznámiť správcovi dane.

Vo vzťahu k daňovému úradu má podnikateľ po ukončení podnikania povinnosť:

  • požiadať o zrušenie registrácie k dani z príjmov (DIČ), k tomu vyplní formulár Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie
  • vrátiť kartičku DIČ (Osvedčenie o registrácii)

Vzhľadom na elektronickú komunikáciu fyzických osôb podnikateľov s daňovým úradom je potrebné podať oznámenie elektronicky.

Podľa informácie z finančnej správy „Žiadosť o zrušenie registrácie nájde daňovník  po prihlásení sa do svojej osobnej internetovej zóny. V časti Katalógy zvolí možnosť Katalóg formulárov. Vo vyhľadávacích kritériách pod časťou Register zvolí: Registrácia na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia → Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie.“