Vlastníctvo nehnuteľnosti a pobyt cudzinca na Slovensku

Otázka:

Som Srb, na Slovensku som 2 roky a mám prechodný pobyt. Kúpil som dom na Slovensku a dom je na moje meno v katastri nehnuteľností. Môžem mať na základe toho, že vlastním nehnuteľnosť, na Slovensku udelený pobyt?

Odpoveď:

Zákon o pobyte cudzincov rozlišuje tri typy tzv. trvalého pobytu:

  1. trvalý pobyt na päť rokov
  2. trvalý pobyt na neobmedzený čas
  3. pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom Európskej únie (ďalej len „dlhodobý pobyt“)

Pokiaľ máte na Slovensku udelený prechodný pobyt 2 roky, nie ste manželom slovenskej občianky, ani nespĺňate iné podmienky udelenia prvý dvoch typov pobytu, keďže ich vo Vašej otázke neuvádzate (§43 a §46 zákona o pobyte cudzincov), predpokladáme, že vo Vašom prípade by prichádzal do úvahy len tzv. dlhodobý pobyt. Je však potrebné splniť podmienku, že sa na území Slovenskej republiky zdržiavate oprávnene a nepretržite po dobu aspoň piatich rokov bezprostredne pred podaním žiadosti. Nestačí teda pobyt v trvaní dvoch rokov, ale po dovŕšení piatich rokov pobytu môžete už o dlhodobý pobyt požiadať. To, že na Slovensku vlastníte nehnuteľnosť nie je dôvodom na udelenie trvalého ani prechodného pobytu na Slovensku.