Vozidlo odstavené na cudzom pozemku

Otázka:

Majiteľ osobného motorového vozidla zomrel, pozostalý nenahlásili motorové vozidlo do dedičského konania, osobné motorové vozidlo nemá platné STK a stojí na cudzom pozemku. Dedičov vyzývame, aby si auto prišli vziať, ale žiadna komunikácia ako máme v tejto veci postupovať.

Odpoveď:

V danom prípade, ak je vozidlo odstavené na cudzom pozemku, resp. na verejnom priestranstve, je potrebné uvedenú skutočnosť nahlásiť na miestny úrad. Je potrebné upozorniť, že relevantná je najmä neplatnosť evidenčného čísla, nielen neplatnosť STK. Ak má vozidlo neplatné evidenčné číslo, neplatnú technickú a emisnú kontrolu, má obec/mesto právo vozidlo odstrániť.

Na základe podnetu mesto pošle výzvu majiteľovi, aby do 30 dní odstavené vozidlo odstránil. Uvedené vozidlo je momentálne bez majiteľa, čiže neexistuje osoba, ktorá by vozidlo odstránila alebo spojazdnila.

Mesto vyzve odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu danej obce/mesta o vyradenie vozidla z cestnej premávky. Následne na to na žiadosť mesta polícia vyradí auto z policajnej evidencie. Po vyradení môže mesto požiadať zmluvnú spoločnosť o odstránenie odstaveného vozidla a následne jeho zošrotovanie.

Ak má vozidlo neplatnú technickú a emisnú kontrolu, ale stále je na nich značka, je možnosť, aby mesto vozidlo odstránilo na to určené parkovisko a uskladnila ho v lehote 1 roka. Avšak, nie každé mesto takýmto parkoviskom disponuje.

Okrem toho pre viaceré obce a mestá existuje internetový portál, ktorý umožňuje obyvateľom mesta nahlásiť dlhodobo odstavené vozidlo, a zároveň sledovať priebeh konania. Obyvatelia môžu odstavené vozidlo nahlásiť aj mestskej polícii, ktorá prípad postúpi mestu, ktorý bude v danej veci ďalej konať podľa ustanovení zákona o odpadoch.