Zámočníctvo

Nakoľko zámočníctvo nie je voľnou živnosťou, k ohláseniu živnosti sa predkladá aj doklad o vzdelaní.

K činnosti zámočníctvo je potrebné okrem dokladu o vzdelaní v inom obore ako zámočníctvo predložiť aj doklad o praxi (6 mes. v zámočníctve alebo 1 rok v príbuznom odbore).

Na doklade musí byť uvedená pozícia a doba praxe (od – do).

Môže sa predložiť aj pracovná zmluva s dokladom o ukončení zamestnania, z ktorých vyplýva pracovná pozícia a doba praxe.