Žiadosť o vydanie potvrdenia o konkurze, likvidácii, reštrukturalizácii

Otázka:

Rád by som vás požiadal o radu. Žiadame prostriedky z Audiovizuálneho fondu a potrebovali by sme tam potvrdenie, že nebol podaný návrh na zápis žiadateľa do likvidácie, ani vyhlásený konkurz. Čo sme zistili, tak ho vydáva Okresný súd, obchodný register. Žiadosť je možné doručiť poštou, aj osobne. Malo by sa dať aj mailom, ale nenašli sme priamo adresu, že kam a nechceme to riskovať cez všeobecnú podateľňu. Upravili sme si vzor podľa iného tlačiva. Malo by to takto byť v poriadku. Zrejme nie je na to priamo formulár. Viete nám prosím poradiť, že ako to najlepšie podať, aby sme to mali čo najrýchlejšie a niekde sa to nestratilo? Prípadne, či sa to dá podať aj elektronicky?

Odpoveď:

Žiadosť je potrebné, v prípade spoločnosti zapísanej na obchodnom registri v bratislavskom kraji, podať na Okresný súd Bratislava I. Dá sa podať žiadosť aj elektronicky, cez elektronickú podateľňu na email podatelnaosba1@justice.sk alebo cez všeobecné podanie predmetného súdu na www.slovensko.sk. Tlačivo žiadosti nie je, stačí v nej uviesť čo žiadate a identifikovať danú spoločnosť, pre ktorú to žiadate. 

Poplatok je 3 eurá, kolok v tejto hodnote naskenujte a priložte k žiadosti.  

Potvrdenie Vám súd pošle do elektronickej schránky spoločnosti, následne si ho viete u ktoréhokoľvek notára konvertovať do papierovej podoby, ak potrebujete. Niektoré súdy ho zasielajú aj do elektronickej schránky alebo poštou.

Lehota na vydanie závisí od zaneprázdnenosti obchodného registra, bolo nám povedané, že zákonná lehota nie je a na niektorých registroch to zasielajú do pár dní.

 

Potvrdenie o konkurze

Potvrdenie o tom, že spoločnosť nie je v konkurze (na majetok spoločnosti nebol vyhlásený konkurz), nie je v reštrukturalizácii, ani nebolo proti nej zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku je potrebné napríklad aj k podaniu žiadosti o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

K tomu, aby ste získali potvrdenie o konkurze, je potrebné podať žiadosť o vydanie potvrdenia na príslušný okresný súd a k žiadosti priložiť kolok v hodnote 2,5 EUR. Žiadosť môžete poslať buď poštou, cez slovensko.sk alebo pre rýchlejšie vybavenie cez elektronickú podateľňu (email) príslušného súdu.  Do emailu priložíte žiadosť aj s kolkom, oba podpísané elektronickým podpisom a odošlete. Ak kolok nepriložíte, proces vydania potvrdenia sa predĺži, nakoľko Vám súd bude musieť zaslať najprv výzvu na zaplatenie poplatku. 

Ak chcete na vyžiadanie potvrdenia o konkurze alebo likvidácii poveriť inú osobu (napríklad advokáta), ako príloha k žiadosti sa prikladá aj plná moc. 

Lehota, v ktorej Vám potvrdenie vydajú závisí od každého úradníka a vyťaženosti súdu. My máme prax napríklad s Okresným súdom Bratislava I, kde potvrdenia vydajú do približné týždňa. Potvrdenie tento súd zasiela len poštou, nie je možné doručenie do elektronickej schránky. Okresný súd Banská Bystrica zasiela potvrdenia aj poštou aj do elektronickej schránky.