Podanie návrhu na vykonanie exekúcie

Exekučné konanie predstavuje druh konania, ktoré sa začína podaním návrhu. Takýto návrh môže podať oprávnená osoba, ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie.

Z predloženého návrhu na vykonanie exekúcie musí byť zrejmé, ktorému súdu je adresovaný, kto tento návrh podáva, voči komu smeruje, akej veci sa týka a čo sa týmto návrhom sleduje. Vymáhaný nárok musí byť presne vymedzený, tak ako je označený v exekučnom titule.

Návrh na vykonanie exekúcie je možné podať cez elektronickú službu https://obcan.justice.sk/ezaloby, kde sa vypíše na to určený formulár. Ten sa po elektronickom podpísaní následne cez portál aj s priloženými prílohami odošle. Plná moc musí byť so zaručenou elektronickou konverziou, tú v prípade záujmu vykoná notár.

V prípade záujmu o podanie návrhu na exekúciu nás neváhajte kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na +421 915 046 749.

Nevyhnutnou náležitosťou každého návrhu na vykonanie exekúcie je pripojenie rovnopisu rozhodnutia opatreného potvrdením o jeho vykonateľnosti, teda pripojenie tzv. exekučného titulu. Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok. Čo všetko je exekučným titulom vymedzuje ust. § 41 ods. 2 Exekučného poriadku, najčastejšie ide o rôzne druhy rozhodnutia súdu (uznesenie, rozsudok, schválený zmier, platobný rozkaz), osvedčenie o dedičstve, notárska zápisnica a i.

Exekútor môže začať s výkonom exekúcie až po udelení poverenia súdu na jej vykonanie.

Prečítajte si aj:

Aké služby ponákame

  • Komplexný právny servis a poradenstvo pri podaní návrhu na vykonanie exekúcie
  • Komunikácia v anglickom jazyku je samozrejmosťou
  • Sme advokátska kancelária, okamžite reagujeme na všetky požiadavky klienta

Poplatky

  • Pri návrhu na výkon exekúcie je potrebné zaplatiť súdny poplatok za vydanie poverenia na vykonanie exekúcie vo výške 16,50 EUR (poplatok sa však zahrnie do vymáhanej sumy, čím ho neskôr uhradí povinný). Vymáhanie výživného je od súdneho poplatku oslobodené.

Pre získanie individuálnej cenovej ponuky našich služieb šitej na mieru presne podľa Vašich preferencií nás neváhajte kontaktovať.

Referencie od klientov

Touto cestou by som sa chcela poďakovať pani advokátke JUDr.Veronike Michalíkovej, MBA a spoločnosti AKMV za profesionálny, zodpovedný a ľudský prístup pri riešení môjho prípadu, ktorý som považovala už za stratený vplyvom vonkajších okolností a za jeho úspešné dotiahnutie do kladného konca. Na základe svojich skúseností a vytrvalosti firmy, AMKV advokátsku kanceláriu, s.r.o. ju vrele odporúčam a ešte raz ďakujem za poskytnuté služby.

doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc.

V mene Indonézskeho Veľvyslanectva v Bratislave, by som sa Vám chcela úprimne poďakovať za Vaše služby. Nachádzali sme sa v časovej tiesni kedy naša pani diplomatka odchádzala hneď v pondelok ráno, o to viac si ceníme Vašu ochotu prijať a vybaviť jej žiadosť aj napriek neskoršiemu času na konci týždňa. Tešíme sa na úspešnú spoluprácu.

Ramadhatun K. Nugraheny VEĽVYSLANECTVO INDONÉZSKEJ REPUBLIKY

Veľmi milé prekvapenie je pre mňa nadštandardná rýchlosť a profesionalita, s ktorou som sa u Vás stretla. Oceňujem aj snahu poradiť. Uľahčili ste mi život :) Veľká vďaka a určite sa opäť obrátim na Vás, keď budem v budúcnosti potrebovať riešiť akýkoľvek preklad, či apostiláciu.

Mgr. Janka Bittó Cigániková, MBA poslankyňa NR SR
244 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Medzinárodný rodný list

Prečítajte si informácie Ako vybaviť rodný list a pas pre dieťa narodené v zahraničí

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Obmedzenie / zbavenie svojprávnosti – právna poradňa

Prečítajte si právnu poradňu - Vaše otázky a odpovede k obmedzeniu / zbaveniu svojprávnosti určitej osoby na právne úkony.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Výpis z registra trestov do zahraničia

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie