Zastupovanie pred súdmi

Pomôžeme vám nielen pred všeobecnými súdmi všetkých stupňov, ale aj v oblasti mimosúdnych rokovaní.

Čo získate, ak vás budeme pred súdmi zastupovať?

Našich klientov zastupujeme v rôznych súdnych sporoch na celom území Slovenskej republiky. V priebehu celého súdneho konania budeme Vašou oporou – poskytneme náš právny názor na prejednávaný spor, upozorníme na silné aj slabé stránky, na potrebu vykonania ďalšieho dokazovania a navrhneme možné riešenia.

Môžete sa na nás spoľahnúť v sporových i nesporových veciach v občianskoprávnych, obchodnoprávnych, rodinných aj správnych konaniach. Naši skúsení právnici a advokáti vám radi pomôžu nielen pred všeobecnými súdmi všetkých stupňov, ale aj v oblasti mimosúdnych rokovaní.

Rovnako poskytujeme právne služby vo veci zastupovania v dovolacom konaní, ako aj pred Ústavným súdom SR či Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu. Naši advokáti sú tiež zapísaní v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

  • komplexný právny servis a poradenstvo
  • vypracovanie žalôb, návrhov, opravných prostriedkov
  • vypracovanie ústavných sťažností a iných písomností
  • účasť na súdnych pojednávaniach
  • zastupovanie v rozhodcovskom konaní
  • vypracovanie právnych stanovísk k prejednávaným sporom
  • vypracovanie jednostranných alebo dvojstranných právnych úkonov

Referencie od klientov

V mene Indonézskeho Veľvyslanectva v Bratislave, by som sa Vám chcela úprimne poďakovať za Vaše služby. Nachádzali sme sa v časovej tiesni kedy naša pani diplomatka odchádzala hneď v pondelok ráno, o to viac si ceníme Vašu ochotu prijať a vybaviť jej žiadosť aj napriek neskoršiemu času na konci týždňa. Tešíme sa na úspešnú spoluprácu.

Ramadhatun K. Nugraheny VEĽVYSLANECTVO INDONÉZSKEJ REPUBLIKY

Veľmi milé prekvapenie je pre mňa nadštandardná rýchlosť a profesionalita, s ktorou som sa u Vás stretla. Oceňujem aj snahu poradiť. Uľahčili ste mi život :) Veľká vďaka a určite sa opäť obrátim na Vás, keď budem v budúcnosti potrebovať riešiť akýkoľvek preklad, či apostiláciu.

Mgr. Janka Bittó Cigániková, MBA poslankyňa NR SR
225 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Vady na vozidle – možnosti vrátenia kúpnej ceny

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zbavenie svojprávnosti

Sme nútení zbaviť syna právnej resp. zdravotnej spôsobilosti, nakoľko trpí schizofréniou. My ako rodičia, ako aj syn, máme všetci rakúske...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Stočené kilometre – aké mám možnosti ako kupujúci?

Kúpil som si pred troma mesiacmi auto od inej osoby, nie cez autobazár. Pred týždňom bolo v oprave, kde sa zistilo,...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie