Zastupovanie pred súdmi

Pomôžeme vám nielen pred všeobecnými súdmi všetkých stupňov, ale aj v oblasti mimosúdnych rokovaní.

Čo získate, ak vás budeme pred súdmi zastupovať?

Našich klientov zastupujeme v rôznych súdnych sporoch na celom území Slovenskej republiky. V priebehu celého súdneho konania budeme Vašou oporou – poskytneme náš právny názor na prejednávaný spor, upozorníme na silné aj slabé stránky, na potrebu vykonania ďalšieho dokazovania a navrhneme možné riešenia.

Môžete sa na nás spoľahnúť v sporových i nesporových veciach v občianskoprávnych, obchodnoprávnych, rodinných aj správnych konaniach. Naši skúsení právnici a advokáti vám radi pomôžu nielen pred všeobecnými súdmi všetkých stupňov, ale aj v oblasti mimosúdnych rokovaní.

Rovnako poskytujeme právne služby vo veci zastupovania v dovolacom konaní, ako aj pred Ústavným súdom SR či Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu. Naši advokáti sú tiež zapísaní v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

  • komplexný právny servis a poradenstvo
  • vypracovanie žalôb, návrhov, opravných prostriedkov
  • vypracovanie ústavných sťažností a iných písomností
  • účasť na súdnych pojednávaniach
  • zastupovanie v rozhodcovskom konaní
  • vypracovanie právnych stanovísk k prejednávaným sporom
  • vypracovanie jednostranných alebo dvojstranných právnych úkonov

Referencie od klientov

203 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Vady na vozidle – možnosti vrátenia kúpnej ceny

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Občiansky zástupca v súdnom konaní (zastúpenie inou osobou ako advokátom pred súdom)

Dobrý deň, mohol by som sa opýtať, či by som nášho otca (zo zdravotných dôvodov - infarkt) mohol ja alebo...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vrátená neprevzatá zásielka a začiatok plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy

Chcela by som Vás poprosiť o informáciu, od kedy nám končí zmluvný vzťah s klientom, ktorému sme posielali odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie