Zastupovanie pred súdmi

Pomôžeme vám nielen pred všeobecnými súdmi všetkých stupňov, ale aj v oblasti mimosúdnych rokovaní.

Čo získate, ak vás budeme pred súdmi zastupovať?

Našich klientov zastupujeme v rôznych súdnych sporoch na celom území Slovenskej republiky. V priebehu celého súdneho konania budeme Vašou oporou – poskytneme náš právny názor na prejednávaný spor, upozorníme na silné aj slabé stránky, na potrebu vykonania ďalšieho dokazovania a navrhneme možné riešenia.

Môžete sa na nás spoľahnúť v sporových i nesporových veciach v občianskoprávnych, obchodnoprávnych, rodinných aj správnych konaniach. Naši skúsení právnici a advokáti vám radi pomôžu nielen pred všeobecnými súdmi všetkých stupňov, ale aj v oblasti mimosúdnych rokovaní.

Rovnako poskytujeme právne služby vo veci zastupovania v dovolacom konaní, ako aj pred Ústavným súdom SR či Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu. Naši advokáti sú tiež zapísaní v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

  • komplexný právny servis a poradenstvo
  • vypracovanie žalôb, návrhov, opravných prostriedkov
  • vypracovanie ústavných sťažností a iných písomností
  • účasť na súdnych pojednávaniach
  • zastupovanie v rozhodcovskom konaní
  • vypracovanie právnych stanovísk k prejednávaným sporom
  • vypracovanie jednostranných alebo dvojstranných právnych úkonov

Referencie od klientov

Touto cestou by som sa chcela poďakovať pani advokátke JUDr.Veronike Michalíkovej, MBA a spoločnosti AKMV za profesionálny, zodpovedný a ľudský prístup pri riešení môjho prípadu, ktorý som považovala už za stratený vplyvom vonkajších okolností a za jeho úspešné dotiahnutie do kladného konca. Na základe svojich skúseností a vytrvalosti firmy, AMKV advokátsku kanceláriu, s.r.o. ju vrele odporúčam a ešte raz ďakujem za poskytnuté služby.

doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc.

V mene Indonézskeho Veľvyslanectva v Bratislave, by som sa Vám chcela úprimne poďakovať za Vaše služby. Nachádzali sme sa v časovej tiesni kedy naša pani diplomatka odchádzala hneď v pondelok ráno, o to viac si ceníme Vašu ochotu prijať a vybaviť jej žiadosť aj napriek neskoršiemu času na konci týždňa. Tešíme sa na úspešnú spoluprácu.

Ramadhatun K. Nugraheny VEĽVYSLANECTVO INDONÉZSKEJ REPUBLIKY

Veľmi milé prekvapenie je pre mňa nadštandardná rýchlosť a profesionalita, s ktorou som sa u Vás stretla. Oceňujem aj snahu poradiť. Uľahčili ste mi život :) Veľká vďaka a určite sa opäť obrátim na Vás, keď budem v budúcnosti potrebovať riešiť akýkoľvek preklad, či apostiláciu.

Mgr. Janka Bittó Cigániková, MBA poslankyňa NR SR
244 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Medzinárodný rodný list

Prečítajte si informácie Ako vybaviť rodný list a pas pre dieťa narodené v zahraničí

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Obmedzenie / zbavenie svojprávnosti – právna poradňa

Prečítajte si právnu poradňu - Vaše otázky a odpovede k obmedzeniu / zbaveniu svojprávnosti určitej osoby na právne úkony.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Výpis z registra trestov do zahraničia

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie