Zámenná zmluva

Zámenná zmluva je špecifický druh zmluvy, ktorá je tvorená z dvoch zmlúv o prevode nehnuteľnosti a ktorá obligatórne musí mať písomnú formu. Nakoľko ide o prevody vlastníctva týkajúce sa nehnuteľností, je vždy pre dosiahnutie právneho účinku nevyhnutné zavkladovať ju na príslušnej správe katastra. S vypracovaním zámennej zmluvy a vkladom do katastra vám radi pomôžeme.

od 600 € podľa časovej náročnosti
7 dní vypracovanie dokumentov
Mám záujem o vypracovanie zámennej zmluvy

Čo pre vás zabezpečíme

  • komplexný právny servis a poradenstvo
  • vypracovanie / spripomienkovanie zámennej zmluvy
  • prípravu a podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Inštitút zámennej zmluvy je upravený v ust. § 611 Občianskeho zákonníka, ktorý ju charakterizuje ako zmluvu, podľa ktorej si zmluvné strany vymieňajú vec za vec, a to tak, že každá zo strán sa považuje ohľadne veci, ktorú výmenou dáva, za predávajúcu stranu, a ohľadne veci, ktorú výmenou prijíma, za kupujúcu stranu. V jedinom ustanovení sa ešte okrem toho uvádza, že na zámennú zmluvu sa primerane použijú ustanovenia o kúpnej zmluve.

Referencie od klientov

Právnickú kanceláriu AKMV sme si vybrali (aj) pre jej blogy, ktoré má uverejnené na svojej web-stránke. AKMV nám poskytla užitočné informácie, ktoré nám veľmi pomohli, podrobnú analýzu a dôsledné vysvetlenie, príjemnú ochotu a rýchlosť konania, akú sme potrebovali. V prípade potreby sa na právnickú kanceláriu AKMV obrátime opäť.

Jana Jurášková CENADA (CENTRUM NADANIA), n.o.
203 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Investície do predmetu nájmu, právo požadovať zhodnotenie priestoru

Ako nájomca sme vykonali v prenajatom nebytovom priestore viaceré, aj stavebné, úpravy. Priestor sme pekne prerobili. Teraz prišla kríza a musíme nájom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Predaj nehnuteľnosti medzi manželmi

Môže mi manžel predať kúpnou zmluvou svoju polovicu domu, tak aby tak bol celý dom len môj? Polovica je moja...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zvýšenie nájomného zo strany prenajímateľa

Dobrý deň, chcela by som sa s vami poradiť ohľadne práva navýšenia nájomného majiteľom bytu. S majiteľom máme zmluvu na dobu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie