Zámenná zmluva

Zámenná zmluva je špecifický druh zmluvy, ktorá je tvorená z dvoch zmlúv o prevode nehnuteľnosti a ktorá obligatórne musí mať písomnú formu. Nakoľko ide o prevody vlastníctva týkajúce sa nehnuteľností, je vždy pre dosiahnutie právneho účinku nevyhnutné zavkladovať ju na príslušnej správe katastra. S vypracovaním zámennej zmluvy a vkladom do katastra vám radi pomôžeme.

od 600 € podľa časovej náročnosti
7 dní vypracovanie dokumentov
Mám záujem o vypracovanie zámennej zmluvy

Čo pre vás zabezpečíme

  • komplexný právny servis a poradenstvo
  • vypracovanie / spripomienkovanie zámennej zmluvy
  • prípravu a podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Inštitút zámennej zmluvy je upravený v ust. § 611 Občianskeho zákonníka, ktorý ju charakterizuje ako zmluvu, podľa ktorej si zmluvné strany vymieňajú vec za vec, a to tak, že každá zo strán sa považuje ohľadne veci, ktorú výmenou dáva, za predávajúcu stranu, a ohľadne veci, ktorú výmenou prijíma, za kupujúcu stranu. V jedinom ustanovení sa ešte okrem toho uvádza, že na zámennú zmluvu sa primerane použijú ustanovenia o kúpnej zmluve.

Referencie od klientov

Právnickú kanceláriu AKMV sme si vybrali (aj) pre jej blogy, ktoré má uverejnené na svojej web-stránke. AKMV nám poskytla užitočné informácie, ktoré nám veľmi pomohli, podrobnú analýzu a dôsledné vysvetlenie, príjemnú ochotu a rýchlosť konania, akú sme potrebovali. V prípade potreby sa na právnickú kanceláriu AKMV obrátime opäť.

Jana Jurášková CENADA (CENTRUM NADANIA), n.o.
244 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Zlúčenie či vyčlenenie pozemkov – parciel

Mám spoluvlastnícky podiel na viacerých parcelách, ktoré ale tvoria jeden súvislý pozemok. Chcela by som vyčleniť svoju časť z týchto parciel...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Môže založiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov napr. 2/3-nová väčšina vlastníkov (v našom prípade 6) bez vedomia ostatných vlastníkov (3)?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie