Darovacia zmluva

Darovacia zmluva, ako každá zmluva, vyžaduje splnenie viacerých náležitostí, v opačnom prípade môže dôjsť k jej neplatnosti. Základom každej darovacej zmluvy je skutočnosť, že darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. Bezplatnosť predstavuje podstatný znak darovania. Ak si darca vyžiada nejakú odmenu, nejde o darovanie. Spíšeme darovaciu zmluvu a zabezpečíme vklad do katastra.

96 € hodinová sadzba (podľa zložitosti)
7 dní vypracovanie dokumentov
Mám záujem o vypracovanie darovacej zmluvy

Čo pre vás zabezpečíme

  • komplexný právny servis a poradenstvo pri darovacích zmluvách
  • vypracovanie / spripomienkovanie darovacej zmluvy
  • podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
  • právne služby pri vrátení daru
  • zastupovanie pri neplatnosti darovacej zmluvy

Zákon tiež stanovuje, že neplatná je taká darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti. To znamená, že obdarovaný by mal reálne dostať svoj dar až po smrti darcu, s čím je však spojená neplatnosť darovacej zmluvy.

Darovacia zmluva, ktorej predmetom je nehnuteľnosť, musí mať zo zákona písomnú formu. Podpis darcu na zmluve pritom musí byť úradne overený. 

Keďže na základe darovacej zmluvy došlo k prevodu vlastníctva k určitej nehnuteľnosti, po podpísaní darovacej zmluvy je ešte nevyhnutné podať návrh na vklad príslušného katastrálneho úradu.

Prečítajte si aj:

Referencie od klientov

Právnickú kanceláriu AKMV sme si vybrali (aj) pre jej blogy, ktoré má uverejnené na svojej web-stránke. AKMV nám poskytla užitočné informácie, ktoré nám veľmi pomohli, podrobnú analýzu a dôsledné vysvetlenie, príjemnú ochotu a rýchlosť konania, akú sme potrebovali. V prípade potreby sa na právnickú kanceláriu AKMV obrátime opäť.

Jana Jurášková CENADA (CENTRUM NADANIA), n.o.
244 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Zlúčenie či vyčlenenie pozemkov – parciel

Mám spoluvlastnícky podiel na viacerých parcelách, ktoré ale tvoria jeden súvislý pozemok. Chcela by som vyčleniť svoju časť z týchto parciel...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Môže založiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov napr. 2/3-nová väčšina vlastníkov (v našom prípade 6) bez vedomia ostatných vlastníkov (3)?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie