Vypracovanie zámennej zmluvy

Sme advokátska kancelária s dlhoročnou pôsobnosťou a bohatými skúsenosťami v oblasti práva nehnuteľností

V súvislosti so zámennou zmluvou zabezpečíme

Zámenná zmluva je špecifický druh zmluvy, ktorá je tvorená z dvoch zmlúv o prevode nehnuteľnosti a ktorá obligatórne musí mať písomnú formu. Nakoľko ide o prevody vlastníctva týkajúce sa nehnuteľností, je vždy pre dosiahnutie právneho účinku nevyhnutné zavkladovať ju na príslušnej správe katastra.

  • Komplexný právny servis a poradenstvo
  • Vypracovanie / spripomienkovanie zámennej zmluvy
  • Prípravu a podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Inštitút zámennej zmluvy je upravený v ust. § 611 Občianskeho zákonníka, ktorý ju charakterizuje ako zmluvu, podľa ktorej si zmluvné strany vymieňajú vec za vec, a to tak, že každá zo strán sa považuje ohľadne veci, ktorú výmenou dáva, za predávajúcu stranu, a ohľadne veci, ktorú výmenou prijíma, za kupujúcu stranu. V jedinom ustanovení sa ešte okrem toho uvádza, že na zámennú zmluvu sa primerane použijú ustanovenia o kúpnej zmluve.

Prečo my?

Zámenná zmluva, ako každá zmluva, vyžaduje splnenie viacerých náležitostí, v opačnom prípade existuje riziko jej neplatnosti. Sme advokátska kancelária s dlhoročnou pôsobnosťou a bohatými skúsenosťami vo všetkých oblastiach práva. Disponujeme zaručeným elektronickým podpisom, elektronickou komunikáciou s orgánmi verejnej moci šetríme klientom čas aj poplatky.

Cenník a poplatky

Pre získanie individuálnej cenovej ponuky našich služieb na základe vašich potrieb a preferencií nás neváhajte kontaktovať na našej e-mailovej adrese office@akmv.sk.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.