Zastupovanie pred súdmi

Pomôžeme vám nielen pred všeobecnými súdmi všetkých stupňov, ale aj v oblasti mimosúdnych rokovaní

Čo získate, ak vás budeme pred súdmi zastupovať?

Našich klientov zastupujeme v rôznych súdnych sporoch na celom území Slovenskej republiky. V priebehu celého súdneho konania budeme Vašou oporou – poskytneme náš právny názor na prejednávaný spor, upozorníme na silné aj slabé stránky, na potrebu vykonania ďalšieho dokazovania a navrhneme možné riešenia.

Môžete sa na nás spoľahnúť v sporových i nesporových veciach v občianskoprávnych, obchodnoprávnych, rodinných aj správnych konaniach. Naši skúsení právnici a advokáti vám radi pomôžu nielen pred všeobecnými súdmi všetkých stupňov, ale aj v oblasti mimosúdnych rokovaní.

Rovnako poskytujeme právne služby vo veci zastupovania v dovolacom konaní, ako aj pred Ústavným súdom SR či Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu. Naši advokáti sú tiež zapísaní v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

  • komplexný právny servis a poradenstvo
  • vypracovanie žalôb, návrhov, opravných prostriedkov
  • vypracovanie ústavných sťažností a iných písomností
  • účasť na súdnych pojednávaniach
  • zastupovanie v rozhodcovskom konaní
  • vypracovanie právnych stanovísk k prejednávaným sporom
  • vypracovanie jednostranných alebo dvojstranných právnych úkonov

Cenník a poplatky

Každý súdny spor je jedinečný. Pre získanie individuálnej cenovej ponuky našich služieb, šitej na mieru presne podľa Vašich požiadaviek, nás neváhajte kontaktovať na našej e-mailovej adrese office@akmv.sk.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.