Oddlžovanie cudzincov na Slovensku

Málokto si je vedomý, že vo veľa krajinách zákon umožňuje fyzickej osobe zbaviť sa svojich dlhov. Návrh na povolenie oddlženia si môže podať na súd fyzická osoba, či je podnikateľ alebo nepodnikateľ.

Ak dlžník má viac dlhov ako majetku, požiada súd, aby ho oddlžil. Výsledkom oddlženia je, že pohľadávky veriteľov, ktoré sa nepodarilo uspokojiť sa stanú nevymáhateľnými. Človek tak dostáva druhú šancu dostať sa z mínusových čísel opäť na vlastné nohy.

Právoplatnosťou rozhodnutia súdu, ktorým povolí oddlženie začína plynúť skúšobná lehota, počas ktorej je dlžník povinný si plniť určité povinnosti. Po uplynutí tohto skúšobného obdobia súd rozhodne o oddlžení.

Trojročné skúšbné obdobie je zásadnou výhodou v porovnaní s inými krajinami, napr. Nemeckom, kde oddlženie môže trvať až 7 rokov. Niektoré krajiny oddlženie vôbec nedovoľujú.

Jednou z najväčších výhod oddlžovania na Slovensku je fakt, že zákon neustanovuje minimálnu sumu z celkovej dlžnej sumy, ktorú musí dlžník veriteľom vyplatiť. Pre porovnanie, napríklad v Českej republike musí dlžník splatiť až 30% svojich dlhov, aby došlo k jeho oddlženiu. Slovenský zákon o konkurze a reštrukturalizácii len ustanovuje, že dlžník je povinný vždy na konci roka poskytovať správcovi peňažné prostriedky najviac vo výške 70% svojho celkového čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok, pričom minimálna výška príjmu nie je stanovená.

Tieto priepastné rozdiely v zneniach zákonov lákajú čoraz viac cudzincov, ktorí sa chcú zbaviť svojich záväzkov práve na Slovensku. Na záver však treba dodať, že  podstatnou otázkou, ktorú je potrebné vyriešiť je splnenie podmienok pre stanovenie slovenského súdu ako príslušného na oddlženie (tzv. centrum hlavných záujmov).

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Sobáš s cudzincom

Dobrý deň, som občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na východnom Slovensku a s prechodným pobytom v Bratislave. Mám snúbenicu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trvalý pobyt na neobmedzený čas

Chcel by som mať na Slovensku neobmedzený pobyt, čo potrebujem?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako vybaviť slovenský rodný list pre dieťa narodené v zahraničí?

Už roky pokúšam vybaviť pre môjho syna slovenské občianstvo. Syn má anglické občianstvo od narodenia, pretože jeho otec (slovenský občan)...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie