Zmena adresy prechodného pobytu na cudzineckej polícii

Jednou z podmienok udelenia prechodného pobytu cudzincom z tretích krajín je aj zabezpečenie ubytovania v Slovenskej republike, čo musí cudzinec preukázať. Tento článok popisuje postup, ktorý je potrebné dodržať, v prípade, že sa cudzinec po udelení prechodného pobytu už nezdržiava na adrese, ktorú uvádzal pri podávaní žiadosti o prechodný pobyt, ale ubytovanie zmenil.

Každý cudzinec – štátny príslušník tretej krajiny musí podľa § 111 ods. 3 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov oznámiť policajnému útvaru zmenu miesta svojho pobytu a to v lehote do piatich (5) pracovných dní odo dňa, keď k zmene došlo. 

Nakoľko adresa pobytu je uvedená aj na povolení na pobyt (doklade o pobyte cudzinca), je potrebné požiadať o vydanie nového dokladu o pobyte. O nový doklad o pobyte vždy žiada cudzineec osobne na príslušnom oddelení cudzineckej polície. 

Zmena adresy na cudzineckej polícii

Zmena adresy sa nahlasuje na príslušnom oddelení cudzineckej polície, ktorým je oddelenie v obvode novej adresy cudzinca. Ak teda mení cudzinec adresu pobytu z Košíc do Bratislavy, nahlasuje zmenu adresy na cudzineckej polícii v Bratislave. Po tom, ako sa tak stane, príslušné oddelenie, kde sa zmena nahlasovala, požiada o zaslanie spisu cudzinca na nové oddelenie podľa miesta ubytovania.

Oddlenenie cudzineckej polície PZPôsobnosť (okresy)
OCP PZ BratislavaBratislava I. až V.
OCP PZ Dunajská StredaDunajská Streda, Galanta, Senec
OCP PZ TrnavaTrnava, Malacky, Pezinok, Piešťany, Senica, Skalica
OCP PZ NitraNitra, Hlohovec, Partizánske, Topoľčany, Zlaté Moravce
OCP PZ Nové ZámkyNové Zámky, Komárno, Levice, Šaľa
OCP PZ TrenčínTrenčín, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Prievidza, Púchov
OCP PZ Banská BystricaBanská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Krupina
OCP PZ Rimavská SobotaRimavská Sobota, Rožňava, Lučenec, Poltár, Revúca, Veľký Krtíš
OCP PZ ŽilinaŽilina, Považská Bystrica, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto
OCP PZ KošiceKošice I. až IV, Košice – okolie, Gelnica, Špišská Nová Ves
OCP PZ MichalovceMichalovce, Sobrance, Trebišov, Humenné, Snina, Medzilaborce
OCP PZ PrešovPrešov, Bardejov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Poprad, Kežmarok, Levoča, Stropkov, Svidník
OCP PZ RužomberokRužomberok, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Turčianske Teplice
Územná pôsobnosť jednotlivých oddelení cudzineckej polície

Žiadosť o vydanie dokladu o pobyte / žiadosť o zmenu adresy 

Žiadosť o vydanie dokladu o pobyte sa podáva na predpísanom tlačive s fotografiou s rozmermi 3×3,5 cm osobne na miestne príslušnom oddelení cudzineckej polície. Pri podaní žiadosti nie je možné zastúpenie na základe plnej moci z dôvodu poskytnutia biometrických údajov žiadateľa. 

Prílohou žiadosti je doklad preukazujúci zabezpečenie ubytovania, ktorým môže byť čestné vyhlásenie poskytovateľa ubytovania s úradne osvedčeným podpisom alebo nájomná zmluva (prípadne iná zmluva o poskytnutí ubytovania) s úradne osvedčenými podpismi. Výpis z listu vlastníctva sa už nemusí dokladať. Dokument k ubytovaniu nemôžu byť starší ako 90 dní. 

Predkladané dokumenty k žiadosti o zmenu adresy

Na oddelenie cudzineckej polície je potrebné doložiť:

  • vyplnený formulár žiadosti
  • fotografiu s rozmermi 3×3,5 cm
  • doklad preukazujúci zabezpečenie ubytovania
  • elektronický kolok
  • predložiť platný pas aj pobytovú kartičku

Pobytovú kartičku so starou adresou ubytovania policajný útvar ponechá cudzincovi až do vyhotovenia a prevzatia novej kartičky. Kartičku už môže prevziať aj splnomocnenec. 

Správny poplatok za podanie žiadosti o vydanie dokladu o pobyte 

Správny poplatok za podanie žiadosti o vydanie dokladu o pobyte cudzinca je v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v aktuálnom znení, položka 24 f) 4,50 EUR, pri urýchlenom vydaní do dvoch (2) pracovných dní 24,50 EUR. Nový doklad o pobyte si môže dať cudzinec aj poslať kuriérom na adresu, ktorú uvedie v žiadosti alebo na adresu splnomocnenca. V tomto prípade platí pri podaní žiadosti poplatok ďalšie 3 EUR.

Zmena adresy trvalého pobytu cudzinca

Aj cudzinec s trvalým pobytom na Slovensku je povinný ohlásiť cudzineckej polícii zmenu adresy svojho trvalého pobytu rovnakým spôsobom, ako hlási cudzinec s prechodným pobytom. Vyplýva to z § 111 zákona o pobyte cudzincov, ktorý sa vzťahuje na všetkých cudzincov z tretích krajín. Podľa § 111 ods. 1 písm. g) tohto zákona je cudzinec – občan tretej krajiny povinný požiadať do piatich pracovných dní o vydanie nového dokladu o pobyte, ak záznamy v ňom nezodpovedajú skutočnosti. Keďže adresa pobytu je v doklade o pobyte uvedená, oznamuje sa aj zmena trvalej adresy cudzineckej polícii. 

Hlásenie pobytu cudzinca 

Okrem zmeny adresy musí cudzinec myslieť aj na inú povinnosť a to povinnosť hlásiť do troch pracovných dní od vstupu na príslušnom oddelení cudzineckej polície PZ podľa adresy pobytu na území Slovenskej republiky:

  1. začiatok, miesto a predpokladanú dĺžku pobytu, ak mu bolo udelené schengenské vízum alebo národné vízum alebo ak sa od neho vízum nevyžaduje, ak túto povinnosť nemá ubytovateľ; policajný útvar na požiadanie štátneho príslušníka tretej krajiny vydá potvrdenie o jeho pobyte
  2. začiatok pobytu, ak mu bol udelený pobyt

Ak je cudzinec ubytovaný v ubytovacom zariadení, hlási túto povinnosť toto zariadenie (hotel, ubytovňa , penzión …). Ak má ubytovanie v súkromí, musí to splniť sám. Túto povinnosť má aj občan Únie a rodinný príslušník občana Únie, lehota v tomto prípade je do 10 pracovných dní od vstupu na územie Slovenskej republiky.

Cudzinec vyplní tlačivo „Hlásenie pobytu“ a zabezpečí jeho odovzdanie/doručenie na príslušnom oddelení cudzineckej polície PZ. Osobné odovzdanie nie je potrebné, môže tak urobiť aj poštou.

Vyšetrenie cudzincov pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Vyšetrenie cudzincov Zlaté Moravce – Vyšetrenie cudzinca k pobytu pre cudzineckú políciu v Zlatých Moravciach zabezpečuje AGEL Nemocnica Zlaté Moravce, Bernolákova 4, Pavilón 4, 2. poschodie, lekársku prehliadku pre cudzincov je možné absolvovať aj bez objednania v utorok a stredu od 8-11 hod., 0948 350 123

Vyšetrenie cudzincov Bratislava a ďalších 12 miest zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: 0948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako vybaviť slovenský rodný list pre dieťa narodené v zahraničí?

Už roky pokúšam vybaviť pre môjho syna slovenské občianstvo. Syn má anglické občianstvo od narodenia, pretože jeho otec (slovenský občan)...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie