Pobyt cudzinca, občianstvo imigrácia

Cudzinci_a_imigracia_icon

Prechodný pobyt cudzinca na účel podnikania

Naša advokátska kancelária ponúka kompletné právne služby pre cudzincov pri získaní prechodného pobytu na účel podnikania. Od vypracovania dokumentov, založenie...

ZISTIŤ VIAC
Cudzinci_a_imigracia_icon

Pracovné povolenie pre cudzincov

Získať pracovné povolenie pre cudzinca môže byť pre zamestnávateľov obtiažne. Naša advokátska kancelária  má v oblasti zamestnávania cudzincov niekoľkoročné skúsenosti, na túto tému...

ZISTIŤ VIAC
Cudzinci_a_imigracia_icon

Prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny

Účel zlúčenia rodiny pri získaní pobytu cudzincom z tretej krajiny je vhodný pre manžela / manželku, prípadne pre dieťa cudzinca,...

ZISTIŤ VIAC
Cudzinci_a_imigracia_icon

Prechodný pobyt cudzinca na účel štúdia

Poskytujeme kompletný právny servis pre zahraničných študentov z tretích krajín a vybavenia pobytu na území SR.

ZISTIŤ VIAC
Cudzinci_a_imigracia_icon

Pobyt cudzinca z EÚ na Slovensku

Občan EÚ sa môže zdržiavať na území SR 3 mesiace. Po tejto lehote je potrebné si registrovať pobyt na Slovensku....

ZISTIŤ VIAC
Cudzinci_a_imigracia_icon

Obnovenie pobytu cudzinca

Pripravíme všetky potrebné dokumenty a osobne s vami pôjdeme na cudzineckú políciu podať žiadosť o obnovenie pobytu.

ZISTIŤ VIAC
Cudzinci_a_imigracia_icon

Víza, pozvanie cudzinca na Slovensko

Pokiaľ má štátny občan Slovenskej republiky záujem pozvať štátneho príslušníka tretej krajiny napríklad na návštevu na Slovensko (a nejde o...

ZISTIŤ VIAC
Cudzinci_a_imigracia_icon

Udelenie / získanie občianstva

Ak máte záujem získať slovenské štátne občianstvo, medzi základné podmienky okrem iného patrí nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky alebo...

ZISTIŤ VIAC
Cudzinci_a_imigracia_icon

Slováci žijúci v zahraničí

Slovák žijúci v zahraničí, pokiaľ má vydané o tomto statuse osvedčenie, môže požiadať o prechodný pobyt na Slovensku. Účel pobytu...

ZISTIŤ VIAC
Cudzinci_a_imigracia_icon

Lekárska prehliadka pre cudzincov

Zabezpečíme pre vás lekársku prehliadku pre cudzineckú políciu za účelom vydania posudku, že cudzinec netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. V...

ZISTIŤ VIAC
Cudzinci_a_imigracia_icon

Poistenie pre cudzincov

Po udelení povolenia na pobyt cudzincovi z tretej krajiny je jeho povinnosťou doložiť cudzineckej polícii doklad o jeho zdravotnom poistení...

ZISTIŤ VIAC

Otázky z poradne

Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín

Mali sme zamestnanca z Kórejskej republiky. Je možné sociálnu poisťovňu požiadať o vrátenie celej čiastky alebo jej časti, ktorá bola do poisťovne...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Živnosť pre cudzincov

Na Slovensku mám založenú živnosť a tu aj podnikám, ako zahraničná osoba - trvalý pobyt mám zatiaľ v Srbsku. Pred...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Doklady k prechodnému pobytu cudzinca

Podal som si žiadosť o pobyt, k žiadosti som priložil aj originály dokumentov, ktoré by som potreboval. Môžem žiadať cudzineckú políciu, aby...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie