Pobyt cudzinca, imigrácia, občianstvo

Vyžiadanie sčítacích hárkov (Slovakia Census)

Pomôžeme Vám nájsť popisné (tzv. sčítacie) hárky – doklady preukazujúce sčítanie obyvateľstva z územia súčasného Slovenska. Kontaktujte nás na office@akmv.sk Sčítacie hárky...

ZISTIŤ VIAC

Vyžiadanie rodného, krstného, sobášneho a úmrtného listu (nielen) po predkoch

Či už za účelom podania žiadosti o slovenské štátne občianstvo po predkoch, alebo aj na iné použitie, naša advokátska kancelária Vám vie zabezpečiť vyžiadanie...

ZISTIŤ VIAC

Prechodný pobyt cudzinca na účel podnikania

Naša advokátska kancelária ponúka kompletné právne služby pre cudzincov pri získaní prechodného pobytu na účel podnikania. Od vypracovania dokumentov, založenie...

ZISTIŤ VIAC

Pracovné povolenie pre cudzincov

Získať pracovné povolenie pre cudzinca môže byť pre zamestnávateľov obtiažne. Naša advokátska kancelária  má v oblasti zamestnávania cudzincov niekoľkoročné skúsenosti, na túto tému...

ZISTIŤ VIAC

Prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny

Účel zlúčenia rodiny pri získaní pobytu cudzincom z tretej krajiny je vhodný pre manžela / manželku, prípadne pre dieťa cudzinca,...

ZISTIŤ VIAC

Prechodný pobyt cudzinca na účel štúdia

Poskytujeme kompletný právny servis pre zahraničných študentov z tretích krajín a vybavenia pobytu na území SR.

ZISTIŤ VIAC

Pobyt cudzinca z EÚ na Slovensku (registrácia pobytu občana EÚ)

Občan EÚ sa môže zdržiavať na území SR 3 mesiace. Po tejto lehote je potrebné si registrovať pobyt na Slovensku....

ZISTIŤ VIAC

Obnovenie pobytu / predĺženie pobytu cudzinca

Pripravíme všetky potrebné dokumenty a osobne s vami pôjdeme na cudzineckú políciu podať žiadosť o obnovenie pobytu.

ZISTIŤ VIAC

Víza, pozvanie cudzinca na Slovensko

Pokiaľ má štátny občan Slovenskej republiky záujem pozvať štátneho príslušníka tretej krajiny napríklad na návštevu na Slovensko (a nejde o...

ZISTIŤ VIAC

Udelenie / získanie občianstva

Ak máte záujem získať slovenské štátne občianstvo, medzi základné podmienky okrem iného patrí nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky alebo...

ZISTIŤ VIAC

Slováci žijúci v zahraničí

Slovák žijúci v zahraničí, pokiaľ má vydané o tomto statuse osvedčenie, môže požiadať o prechodný pobyt na Slovensku. Účel pobytu...

ZISTIŤ VIAC

Lekárska prehliadka pre cudzincov, vyšetrenie cudzincov Košice, Zlaté Moravce, Bratislava a iné mestá

Zabezpečíme pre vás lekársku prehliadku pre cudzineckú políciu za účelom vydania posudku, že cudzinec netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. V...

ZISTIŤ VIAC

Poistenie pre cudzincov

Po udelení povolenia na pobyt cudzincovi z tretej krajiny je jeho povinnosťou doložiť cudzineckej polícii doklad o jeho zdravotnom poistení...

ZISTIŤ VIAC

Otázky z poradne

Narodenia dieťaťa na území Slovenska dvom cudzincom

Aké majú povinnosti a možnosti prihlásenia dieťaťa na cudzineckú políciu? Aké sú lehoty a postup? Aké dokumenty sú k tomu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Pobyt cudzinca na obdobie dôchodku

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako vybaviť slovenský rodný list pre dieťa narodené v zahraničí?

Už roky pokúšam vybaviť pre môjho syna slovenské občianstvo. Syn má anglické občianstvo od narodenia, pretože jeho otec (slovenský občan)...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie