Vyžiadanie sčítacích hárkov (Slovakia Census)

Pomôžeme Vám nájsť popisné (tzv. sčítacie) hárky – doklady preukazujúce sčítanie obyvateľstva z územia súčasného Slovenska. Kontaktujte nás na office@akmv.sk

Sčítacie hárky zo sčítaní obyvateľstva (sčítaní ľudu) z územia Slovenska sa vedú od roku 1930. Sčítanie ľudu následne nastalo v rokoch 1939, 1940, 1950, 1961, 1970, 1980 a 1991.

360 € s DPH / 1 dokument
1-3 týždne
Mám záujem

K vyžiadaniu sčítacích hárkov budeme potrebovať najmä tieto údaje:

  • z ktorého roku žiadate sčítací hárok
  • meno a priezvisko Vášho príbuzného, jeho dátum narodenia
  • bydlisko predka na území bývalého Slovenska v čase sčítania
  • príbuzenský vzťah s predkom (napr. starý otec / stará mama a podobne)
  • účel vyžiadania sčítacieho hárku
  • Vaše údaje

Čo ak sa nám nepodarí dokumenty získať?

Pre tento prípad spolupracujeme aj s odborníkmi – genealógmi. Ak potrebujete nájsť sčítací hárok alebo iný dokument, neváhajte nás kontaktovať emailom na office@akmv.sk a poskytneme Vám na nich kontakt.

Sčítacie hárky z uhorských sčítaní obyvateľstva z rokov 1880, 1890, 1900 a 1910

„Sčítacie hárky z uhorských sčítaní obyvateľstva z rokov 1880, 1890, 1900 a 1910 z územia dnešného Slovenska sa nezachovali. Zachované sčítacie hárky zo sčítania obyvateľstva z roku 1921 z územia dnešného Slovenska možno hľadať v štátnych archívoch s regionálnou územnou pôsobnosťou v archívnych fondoch žúp.“ (zdroj: minv.sk)

Sčítacie hárky z roku 1921

„Sčítacie hárky z roku 1921 sú uložené na Slovenskom národnom archíve.  Sú digitalizované a nájdete ich na stránke www.slovakiana.sk“ (zdroj: minv.sk)

„Zachované sčítacie hárky zo sčítania obyvateľstva z roku 1921 z územia dnešného Slovenska možno hľadať v štátnych archívoch s regionálnou územnou pôsobnosťou v archívnych fondoch žúp, ktoré sčítanie zabezpečovali.

Zoznam archívnych fondov a zbierok Slovenského národného archívu: https://www.minv.sk/?zoznam-archivnych-dokumentov-a-zbierok

 

Rezervácie na štúdium v bádateľni: https://www.minv.sk/?rezevacie-na-studium-v-badatelni

 

Bádateľňa archívu je otvorená v pondelok až štvrtok v čase od 8.00 do 15.00 hod. Podmienky štúdia upravuje bádateľský poriadok, zverejnený na webovom sídle archívu: https://www.minv.sk/?badatelsky-poriadok-3. Výšku poplatkov a cenník služieb štátnych archívov upravuje opatrenie ministra vnútra SR č. SVS-204-2008/00111 zo 17. 01. 2009, dostupné napr. na adrese: https://www.minv.sk/?cennik-sluzieb-a-spravnych-poplatkov“ (ZDROJ: SLOVENSKÝ NÁRODNÝ ARCHÍV)

Sčítacie hárky z roku 1930

Najstaršie sčítanie ľudu je z roku 1930. Ak máte záujem o sčítacie hárky z roku 1930 , je potrebné zo stránky https://www.minv.sk/?scitacie-harky si stiahnuť tlačivo, ktoré celé vyplníte a pošlete buď na emailovú adresu archiv.sna@minv.sk alebo poštou na adresu archívu. (ZDROJ: Slovenský národný archív)

Referencie od klientov

Využil som služby advokátskej kancelárie AKMV na pomoc s obnovením môjho prechodného pobytu. Ako sa očakávalo, tento proces nebol úplne jednoduchý a odborné znalosti a skúsenosti AKMV boli pre mňa rozhodujúce. Zároveň mi poskytli istotu v období, ktoré mohlo byť stresujúce. Na cudzineckú políciu som preto prišiel so všetkými správnymi dokumentami a žiadosť bola vybavená rýchlo a bez problémov. Následné požiadavky cudzineckej polície boli zo strany AKMV rýchlo a presne vyriešené. Úspešne mi bolo schválené predĺženie pobytu. Neváhal by som odporučiť AKMV ďalším cudzincom a v budúcnosti budem hľadať ich pomoc pre moje imigračné potreby.

Ross Cable

Chcel som sa len veľmi pekne poďakovať za to, že ste mi pomohli získať pobyt na Slovensku, veľmi si to s Barborou vážime a som rád, že tu môžem byť s ňou a bez starostí!

Ešte raz vám ďakujem za vašu tvrdú prácu.

Klient

Very professional service! If you want to do any legal issues quick and with successfully at the highest level, then AKMV advokátska kancelária is really right place for you! Mrs.Veronika Michalíková was always friendly, competent and took the time to explain the legal issues and all legal steps, that she would recommend or will take, in an understandable way. All appointments were made without any problems and promptly, and communication by email was also very timely and prompt. In summary, I can warmly recommend Mrs.Veronika Michalíková and her law company.

Очень профессиональное обслуживание! Если Вы хотите решить любые юридические вопросы быстро и успешно на высшем уровне, то AKMV advokátska kancelária – это действительно подходящее место для Вас! Г-жа Вероника Михаликова всегда была дружелюбной, компетентной и находила время, чтобы объяснить юридические вопросы и все юридические шаги, которые она порекомендовала или предпримет, понятным образом. Все встречи проводились без проблем и оперативно, и общение по электронной почте также было очень своевременным и быстрым. Поэтому я могу искренне рекомендовать г-жу Веронику Михаликову и ее юридическую компанию.

Elena Hötzl European Energy Solutions s.r.o.

V mene spoločnosti c2i s.r.o. ďakujeme advokátskej kancelárii AKMV za výbornú a profesionálnu spoluprácu pri vybavovaní víz pre občanov tretích krajín. Oceňujeme rýchle odpovede, ústretovosť a maximálnu ochotnu pomôcť. Prajem im veľa úspechov v ďalšej práci a ešte veľa spokojných klientov.

Daniela Dániel c2i s.r.o.

Boli sme veľmi spokojní, ďakujeme.

Ing. Mária Urbanová SIMERIS s.r.o.

So službami advokátskej spoločnosti AKMV sme nadpriemerne spokojní. Pomohli nám pri etablovaní slovenskej pobočky a s pani Michalíkovou a jej tímom spolupracujeme aj naďalej čo nás veľmi teší. Ich prístup je vždy na vysokej odbornej aj profesionálnej úrovni.

Veronika Belová Shiji Slovakia s.r.o.
244 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Ako vybaviť slovenský rodný list pre dieťa narodené v zahraničí?

Už roky pokúšam vybaviť pre môjho syna slovenské občianstvo. Syn má anglické občianstvo od narodenia, pretože jeho otec (slovenský občan)...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie