Ako dlho trvá zrušenie BSM?

Otázka:

Ako dlho prosím Vás trvá zrušenie bezpodielové spoluvlastníctva?

Odpoveď:

Z Vami formulovanej otázky nám nie je úplne zrejmé, aký spôsob vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva máte na mysli. Ak máte záujem čo najpromptnejšie vyporiadať bezpodielové spoluvlastníctvo, odporúčame Vám dohodnúť s Vašim bývalým manželom. Jediné, čo  by ste mali urobiť je spísať dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva, ktorej obsah bude tvoriť rozdelenie majetku, ktorý patril do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Dohoda musí byť písomná len v prípade, ak je predmetom vyporiadania nehnuteľnosť. Inak ste si len povinný vydať písomné potvrdenie o obsahu vyporiadania. Z našej strany Vám vieme dohodu o vyporiadaní spísať v priebehu pár dní, čiže vyporiadanie sa vybaví veľmi rýchlo.

Ak je predmetom vyporiadania nehnuteľnosť, je potrebné dohodu zaslať aj na príslušný kataster nehnuteľností. Prepis nehnuteľnosti z BSM na jedného z manželov trvá 30 dní, v prípade zrýchleného podania je lehota skrátená na polovicu.

Druhým spôsobom ako vyporiadať bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je podaním žaloby o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva na súd. Tento spôsob vyporiadania je časovo náročnejší a rýchlosť vybavenia Vašej veci bude záležať od rýchlosti konajúcheo súdu a jeho vyťaženosti. Z uvedeného dôvodu nie je možné presne určiť, ako dlho bude vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva trvať. Spravidla však musíte počítať s tým, že to bude niekoľko mesiacov.

Ďalšou z možností vyporiadania je počkať na fikciu vyporiadania, ktorá nastáva po 3 rokoch, ak si bývalí manželia nevyporiadali svoj majetok. V tomto prípade všetky hnuteľné veci zostávajú vo vlastníctve toho manžela, ktorý ich užíva a hnuteľné veci, ktoré neužíva ani jeden z manželov a nehnuteľnosti sa stávajú predmetom podielového spoluvlastníctva.