Agentúra dočasného zamestnávania v zahraničí

Otázka:

Chceli by sme sa viac informovať ohľadne Agentúry dočasného zamestnávania. Pretože my ako firma sa zaoberáme realizáciou montážnych projektov v zahraničí (prevažne v Nemecku) a viacero zákazníkov nás oslovilo na možnú spoluprácu cez AÜG (agentúra dočasného zamestnávania). Avšak nie sme v tejto problematike sčítaní a potrebovali by sme zodpovedať niekoľko otázok k tejto problematike.

Napríklad nevieme, či pri ADZ môžeme dávať prácu subdodávateľom (živnostníkom), alebo môžeme prostredníctvom ADZ zamestnávať len zamestnancov, ktorí by sa podieľali na projektoch v Nemecku?

Ďalej neviem, ako to ďalej funguje s ohodnotením pracovníkov. Zvyčajne dostávame od Nemeckých partnerov zmluvy o dielo kde to v priemere vychádza okolo 35euro/hod. Zákazníci, ktorí chcú spoluprácu výlučne s AÜG môžu poskytnúť taktiež v priemere 35euro/hod. Takže by sme chceli vedieť, či by to bolo zaujímavé pre nás a aj pracovníkov.

Odpoveď:

K Vašej prvej otázke uvádzame, že agentúra dočasného zamestnávania je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva občana v pracovnom pomere (ďalej len „dočasný agentúrny zamestnanec“) na účel jeho dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi na území Slovenskej republiky na výkon práce pod jeho dohľadom a vedením alebo na účel jeho vyslania podľa osobitného prepisu. 

Z uvedenej definície vyplýva, že cez agentúru dočasného zamestnávania viete svojich zamestnancov v pracovnom pomere (nie na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – dohoda o vykonaní práce či dohoda o pracovnej činnosti) vyslať (cezhranične dočasne prideliť) aj do zahraničia. Agentúra dočasného zamestnávania nemôže dočasne prideľovať živnostníkov, s ktorými spolupracuje na základe obchodnoprávneho vzťahu. 

V právnej úprave vysielania pracovníkov (na základe Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/957 z 28. júna 2018, ktorou sa mení smernica 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb) nastali viaceré zmeny s účinnosťou od 30.07.2020, ktoré sa týkajú aj odmeňovania dočasného agentúrneho zamestnanca. Preto v otázkach pracovných podmienok dočasných agentúrnych zamestnancov, vrátane ich odmeňovania, sa odporúčame obrátiť na advokáta v Nemecku, ktorý Vám zodpovie, aké minimálne štandardy (mzdu a ďalšie zákonné nároky) v oblasti agentúrneho zamestnávania je potrebné v zmysle nemeckej legislatívy dodržať a následne si môžete porovnať výhodnosť využitia tohto modelu. 

Viac aj v našom článku: Čo je potrebné viedieť ohľadom agentúry dočasného zamestnávania