Ako dlho trvá zápis zmeny v obchodnom registri?

Otázka:

Chcel by som vykonať zmeny v obchodnom registri, ako dlho trvá zápis zmien do OR?

Odpoveď:

Návrh na zápis zmeny v obchodnom registri sa vybaví do dvoch pracovných dní od doručenia návrhu na zápis. V prípade cezhraničného zlúčenia alebo cezhraničného splynutia spoločností registrový súd vykoná zápis v lehote 21 dní od podania návrhu na zápis. 

Podmienkou začatia plynutia lehoty je súčasné splnenie týchto podmienok:

  1. doručenie podania elektronicky (Od 1.10.2020 je možné podať návrh na zápis zmien len elektronicky cez schránku www.slovensko.sk. Po prihlásení sa na portál slovensko.sk môžete zvoliť „Vybrané služby“ a následne Návrh na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri a „Prejsť na elektronickú službu“.)
  2. podpísaného zaručeným elektronickým podpisom
  3. so zaplateným súdnym poplatkom

Platobné podmienky sú vygenerované a doručené navrhovateľovi do jeho elektronickej schránky v praxi do niekoľkých hodín od podania elektronického návrhu. Podmienkou však je, že všetky odoslané dokumenty sú správne popodpisované elektronickým podpisom. 

Poplatok za návrh na zápis do obchodného registra je možné zaplatiť napríklad platobnou kartou priamo z elektronickej schránky alebo bankovým prevodom podľa pokynov v platobnom predpise doručenom prostredníctvom elektronickej schránky.

Prečítajte si aj tento článok, kde nájdete akým spôsobom je možné uhradiť poplatok do OR

Kým sa platobné podmienky spárujú s elektronickým podaním, trvá to približne 2 pracovné dni v prípade platby bankovým prevodom, pri platbe kartou by mal byť poplatok uhradený okamžite. Následne súd elektronické podanie pridelí vyššiemu súdnemu úradníkovi, ktorému až týmto prideleným začína plynúť zákonná lehota dvoch pracovných dní. Pokiaľ sa teda návrh podá elektronicky, návrh na zápis zmeny v obchodnom registri pri platbe bankovým prevodom je vybavený približne do piatich pracovných dní.

Listinný návrh už nie je možné podať.