Zmeny týkajúce sa obchodnej spoločnosti si zo zákona vyžadujú splnenie notifikačnej povinnosti voči viacerým úradom a inštitúciám, predovšetkým však voči obchodnému registru. Na splnenie uvedenej povinnosti je však najprv potrebné vypracovať požadovanú dokumentáciu, ktorá často tvorí nevyhnutnú prílohu pri oznamovaní zmien úradom.

 Ak má v rámci vašej s.r.o. dôjsť k najrôznejším zmenám od zmeny jej konateľa, spoločníka či sídla, cez zvýšenie či zníženie základného imania, až po predaj celku či jej časti, naša advokátska kancelária sa rada postará o všetko potrebné. Zavolajte nám na +421 915 046 749 alebo pošlite e-mail na našu adresu office@akmv.sk. Sme advokátska kancelária s mnohoročnými skúsenosťami a tímom špičkových odborníkov na všetky oblasti práva.

 V procese zmien v s.r.o. pre vás zabezpečíme:

  • Komplexný právny servis a poradenstvo pri akejkoľvek zmene bez potreby osobnej návštevy,
  • vypracovanie potrebnej dokumentácie,
  • podanie návrhu na zmenu zapísaných údajov do obchodného registra,
  • komunikácia a ohlásenie zmien príslušným úradom a inštitúciám.

 Cenník a poplatky

Súdny poplatok za vykonanie zmien v obchodnom registri pri papierovom podaní je 66 EUR. Naša advokátska kancelária disponuje zaručeným elektronickým podpisom, vďaka ktorému je možné zápis vykonať za polovičnú sumu súdneho poplatku, t. j. 33 EUR.

 Pre získanie individuálnej cenovej ponuky našich služieb šitej na mieru presne podľa vašich preferencií nás neváhajte kontaktovať na našej e-mailovej adrese office@akmv.sk.