Dokumenty potrebné k žiadosti o občianstvo a lehota na vybavenie

Otázka:

Aké dokumenty a potvrdenia potrebujem na získanie občianstva? A ako dlho vybavenie občianstva trvá?

Odpoveď:

Pre udelenie štátneho občianstva zákon č. 40/1993 Z. z. zakotvuje nasledovné podmienky:

 • nepretrzity pobyt na uzemi Slovenskej republiky (nepretrzity trvaly pobyt aspon 8 rokov bezprostredne pred podanim ziadosti alebo 5 rokov v pripade uzavretia manzelstva s obcanom SR, pokial manzelstvo trva a manzelia ziju v spolocnej domacnosti na uzemi SR)
 • bezuhonnost
 • ziadatelovi nebol ulozeny trest vyhostenia, nie je proti nemu vedene trestne stihanie, vydavacie konanie, konanie o vykonani europskeho zatykacieho rozkazu, konanie o administrativnom vyhosteni, konanie o odnatie azylu,
 • preukaze ovladanie slovenskeho jazyka slovom aj pismom a vseobecnych znalosti o Slovenskej republike
 • plni si povinnosti vyplyvajuce z ustanoveni pravnych predpisov upravujucich pobyt cudzincov na uzemi Slovenskej republiky 

K ziadosti o ziskanie statneho obcianstva budu potrebne najma nasledujuce dokumenty: 

 • Tlaciva – ziadost o udelenie statneho obcianstva a dotaznik pre ziadatela o udelenie statneho obcianstva (v prilohe).
 • Strucny zivotopis – vlastnorucne pisany.
 • Original dokladu totoznosti – poprosime poslat kopiu pasu, original treba priniest pri podani ziadosti.
 • Rodny list – tento musi byt apostillovany a prelozeny slovenskym sudnym prekladatelom.
 • Sobasny list– Ak je sobasny list zahranicny, je potrebne ho apostilovat a prelozit. Ak je sobasny list vydany v SR alebo sobasny list vydany osobitnou matrikou, postacuje priniest kopiu a original na nahliadnutie pri podani ziadosti.
 • Original dokladu o pobyte na území SR – poprosime zaslat kopiu pobytovej karticky, pri podani ziadosti je potrebne predlozit original.
 • Vypis z registra trestov nie starsi ako 6 mesiacov ku dnu podania ziadosti z krajiny, ktorej je ziadatel statnym prislusnikom. Rovnako vypis z registra trestov je potrebne predlozit zo vsetkych krajin, kde mal ziadatel udeleny pobyt v poslednych 15 rokoch bez ohladu na dlzku pobytu. Vypisy musia byt apostilovane / superlegalizovane a prelozene slovenskym sudnym prekladatelom. Slovensky register trestov sa nepredklada.
 • Potvrdenie danoveho, colneho uradu a obce o zaplateni dani a poplatkov. Aj z magistratu na dan z nehnutelnosti.
 • Rovnake potvrdenie je potrebne predlozit aj na spolocnost ako pravnicku osobu, pokial ziadatel v nejakej figuruje.
 • Vypis z obchodneho registra / zo zivnostenskeho registra, ak ziadatel podnika.
 • Potvrdenie zamestnavatela o pracovnom pomere a kopiu pracovnej zmluvy, ak je ziadatel zamestnany – Tu by sme odporucili vyziadat aj doklad, ze boli za ziadatela riadne platene odvody.
 • Potvrdenie zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov a o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie
 • Original potvrdenia zdravotnej poistovne o zaplateni poistneho na verejne zdravotne poistenie a dlzke trvania poistneho vztahu. Predklada sa potvrdenie zo vsetkych poistovni, kde bol ziadatel poisteny.
 • Ak ma ziadatel v nejakej spolocnosti ako konatel aj pracovny pomer, predklada kopiu pracovnej zmluvy a potvrdenie zamestnavatela o zaplateni dane z prijmov a o zaplateni poistneho na verejne zdravotne poistenie, socialne poistenie a starobne dochodkove sporenie. Moze predlozit aj inu zmluvu ako konatel, a potvrdenie o tom, ze su zaplatene zanho vsetky odvody.
 • V prípade, že je to aplikovateľné aj potvrdenie o štúdiu, potvrdenie o poberaní dôchodku, potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie, potvrdenie o zdroji príjmov postačujúcich na financovanie pobytu žiadateľa a jemu blízkych osôb na území Slovenskej republiky, ak je dobrovoľne nezamestnaný. 

Žiadost sa podava na okresnom urade v sidle kraja. Hoci podanie ziadosti je mozne v uradnych hodinach, termin podania ziadosti odporucame vopred odkomunikovat s pracovnikmi oddelenia statneho obcianstva. 

Slovensky pravny poriadok nevyzaduje, aby prednadobudnutim statneho obcianstva SR doslo k zaniku ziadatelovho statneho obcianstva ineho statu. Podla informacii z praxe Ministrstva vnutra SR cesky pravny poriadok umoznuje ponechanie ceskeho statneho obcianstva aj v pripade nadobudnutia statneho obcianstva ineho statu. 

Zakon o statnom obcianstve Ministerstvu vnutra na rozhodnutie o ziadosti o udelenie statneho obcianstva uklada lehotu 24 mesiacov. Pokial je na vydanie rozhodnutia potrebne stanovisko inych statnych organov, moze proces trvat dlhsie o cas potrebny na poskytnutie stanoviska.