Koľko rokov pobytu na Slovensku je potrebných k štátnemu občianstvu SR?

Otázka:

Chcem sa Vás opýtať, či môžem požiadať o udelenie slovenského občianstva. Som trvalým pobytom v Srbsku, ale národnosťou Slovák. Žijem v Bratislave od roku 2015 kde som vyštudoval vysokú školu a v roku 2018 som sa oženil so Slovenkou. Momentálne mám založenú živnosť na Slovensku a platím si sám zdravotné poistenie a sociálne služby. Pre budúcnosť a nižšie náklady mi bude lepšie, keby by som mal slovenské občianstvo, keďže na Slovensku žijem a pracujem. Ak mi viete napísať a usmerniť ma k získaniu občianstva tak budem veľmi vďačný.

Odpoveď:

Nadobúdanie a stratu štátneho občianstva Slovenskej republiky upravuje zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky (ďalej ako „zákon o štátnom občianstve“). 

Jednou z podmienok udelenia štátneho občianstva Slovenskej republiky je aj povolený pobyt na území Slovenskej republiky bezprostredne pred podaním žiadosti o udelenie štátneho občianstva. Dĺžka pobytu pred podaním žiadosti závisí od konkrétnych okolností. Pokiaľ Vám ako zahraničnému Slovákovi bolo vydané osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, môžete podľa ustanovenia § 7 ods. 3 zákona o štátnom občianstve o štátne občianstvo SR požiadať, ak máte na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti. 

Pokiaľ nemáte toto osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí a uzavrel ste manželstvo so štátnym občanom Slovenskej republiky, toto manželstvo trvá a žijete v tomto manželstve v spoločnej domácnosti na území Slovenskej republiky najmenej počas piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, je možné, aby Vám bolo štátne občianstvo SR udelené. 

Len pre úplnosť uvádzame, že pokiaľ by ste nebol ženatý so Slovenkou, vyžaduje sa nepretržitý trvalý pobyt na území Slovenskej republiky aspoň osem rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky. 

Bližšie informácie o ďalších podmienkach nájdete aj v našom článku: Udelenie štátneho občianstva SR cudzincovi