Koncesia na taxislužbu

Otázka

Chcem ako fyzická osoba vykonávať taxislužbu. Môže mi byť udelená koncesia na taxislužbu v prípade, ak nemám IČO?

Odpoveď:

Koncesiu na taxislužbu je možné vydať aj fyzickej osobe, ktorá ešte nemá IČO.
IČO jej bude pridelené spolu s koncesiou. Bližšie informácie, ako vybaviť licenciu na taxislužbu nájdete v našom článku.

Prečítajte si aj: Vodič taxislužby od 1.4.2019 – ako povolenie potrebujem?  

Otázka – Vykonávanie taxislužby cudzincom z Ukrajiny

Mohli by ste poskytnúť informáciu pre vybavenie dokladov a povolení, ak fyzická osoba – slovenský podnikateľ (občan Ukrajiny) má vlastný mikrobus (do 9 miest, ukrajinská evidencia) a chcel by podnikať v cestnej nepravidelnej osobnej doprave do 9 miest. – medzi Slovenskom a Ukrajinou.

Odpoveď:

Vykonávanie osobnej dopravy do 9 miest spadá pod činnosť taxislužby. Na rozdiel od nákladnej dopravy, v prípade taxislužby motorové vozidlo nemusí mať slovenskú ŠPZ (akceptuje sa aj mikrobus ukrajinskej evidencie).
 
Ak pôjde o cudzinca z Ukrajiny, ktorý chce na Slovensku podnikať, je potrebné, aby mal na účel podnikania prechodný pobyt. 
 
K vybaveniu povolenia na taxislužbu je potrebné prekladať úradu dopravy aj výpis z registra trestov z Ukrajiny (nie starší ako 3 mesiace s úradným prekladom do slovenského jazyka, apostilla z Ukrajiny sa nevyžaduje). Rovnako je potrebný z Ukrajiny aj výpis z evidenčnej karty vodiča. 
 
Ak by ste mali záujem o vybavenie povolenia / licencie na taxislužbu našou advokátskou kanceláriou, neváhajte nás kontaktovať na +421 915 046 749 alebo emailom na office@akmv.sk.