Oprávnenie Slováka žijúceho v zahraničí pracovať

Otázka:

Keď budú mať občania Srbska – s preukazom Slováka žijúceho v zahraničí nahlásený pobyt na území SR, môžu tu už pracovať? Potrebujeme nejaké potvrdenie z ÚPSVaR alebo len poslať informačnú kartu? Počas tých 30 dní, kedy sa schvaľuje pobyt zrejme pracovať nemôžu, či? Prechodný pobyt môže byť udelený až na 5 rokov, môžu pracovať počas celého pobytu alebo je tam nejaké obmedzenia?

Odpoveď:

Pokiaľ ide o zamestnávanie občanov Srbska – Slovákov žijúcich v zahraničí, je potrebná, aby mali vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí. 

Následne je možné nahlásiť im pobyt na území SR, čas trvania je 30 dní. K tomu budú tiež potrebovať výpis z registra trestov z domovskej krajiny ako aj z krajiny, kde sa zdržiavali posledné 3 roky aspoň 90 dní v rámci 6 mesiacov a musia mať zabezpečené ubytovanie. Po udelení pobytu sa im musí zabezpečiť zdravotné poistenie a zamestnávateľ má povinnosť podania informačnej karty.  

Bližšie informácie k ich pobytu nájdete aj na našej stránke tu: Slovák žijúci v zahraničí – prechodný pobyt na Slovensku