Patrí do BSM vysporiadanie dedičstva po svokre?

Otázka:

Idem sa rozvádzať s manželkou, ktorá minulý rok (počas manželstva) zdedila po mame (mojej svokre) peniaze. Mám na ne nárok v rámci vyporiadania?

Odpoveď:

Rovnako ako dar, ani veci nadobudnuté dedením len jedným manželom nie sú predmetom BSM, ale sú vo výlučnom vlastníctve toho, kto ich zdedil. Čiže aj v prípade, ak manželka zdedila či už peňažné prostriedky alebo iné veci (hnuteľné, nehnuteľné), nemá druhý manžel na ne v rámci vyporiadania BSM nárok. 

Čo nepatrí do BSM sa dočítate aj v našom príspevku tu.