Personálna agentúra pre ľudí z Ukrajiny

Otázka:

Chcela by som si založiť pracovnú agentúru, cez ktorú budem sprostredkovávať prácu pre ľudí z Ukrajiny. Aký je prosím postup?

Odpoveď:

V zásade je potrebné rozlišovať, či budete zamestnanie len sprostredkovávať alebo budete ľudí priamo zamestnávať a dočasne prideľovať ku klientovi. 

V prvom prípade nebudú Ukrajinci Vašimi zamestnancami, ale sa zamestnajú u subjektu, ktorému ich sprostredkujete. Ak máte záujem o tento model, potrebujete vybaviť povolenie na viazanú živnosť, ktorá sa volá sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta. Povolenie na túto činnosť sa získava na príslušnom okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania. Okrem základných náležitostí je potrebné disponovať aj vysokoškolským vzdelaním najmenej prvého stupňa, prípadne takéto vzdelanie musí mať pri právnickej osobe, ktorá chce činnosť vykonávať, amestnávaniu cudzincov nájdete viaceré článku aj na našom webe. 

V druhom prípade je potrebné mať povolenie na činnosť agentúry dočasného zamestnávania. Uvedené funguje tak, že ľudí z Ukrajiny si zamestnáte ako svojich zamestnancov na pracovnú zmluvu (dohoda nie je možná) a pridelíte ich dočasne k užívateľskému zamestnávateľovi. Upozorňujeme, že na to, aby ste mohli dočasne prideľovať cudzincov z tretej krajiny musíte disponovať povolením na činnosť ADZ aspoň 3 roky. O ďalších obmedzeniach sa dočítate v našom článku Agentúry dočasného zamestnávania (ADZ) budú môcť od 1.1.2019 prideľovať aj cudzincov.