Povolenie na predaj párkov, fornetti a cukrovej vaty

Otázka:

Chcel by som mať stánok, v ktorom by som predával párky, fornetti a cukrovú vatu. Neviem, aké oprávnenie mám získať, aby som mohol v tejto oblasti podnikať.

Odpoveď:

Aby ste mohli predávať párky, fornetti a cukrovú vatu, je potrebné si ohlásiť voľnú živnosť „Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu.“ Ide o voľnú živnosť, ktorú postačuje ohlásiť, aby ste mohli podnikať vo všetkých troch činnostiach súčasne. Ohlásenie je v podstate rýchly proces, trvá cca 3 pracovné dni. Podáva sa na okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania, podľa miesta podnikania. Ohlásenie je možné podať papierovo alebo elektronicky. 

Táto činnosť v sebe zahŕňa:

  • Pečenie mrazených pekárenských polotovarov (fornetti)
  • Predaj cukrárenských výrobkov na priamu konzumáciu (cukrová vata)
  • Predaj na priamu konzumáciu po domácky vyrobeného vína a s ním spojený predaj sezónnych jedál na priamu konzumáciu, ak sa nevykonáva viac ako 4 mesiace v roku
  • Prípravu a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  • Prípravu a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh (párky)
  • Prípravu a predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  • *Poznámka: Živnostenské oprávnenie nezahŕňa možnosť vykonávania pohostinskej činnosti podľa § 38 ods.1 živnostenského zákona (príprava a predaj jedál a nápojov, ak sa podávajú na priamu konzumáciu); výrobu mliečnej zmrzliny (remeselná živnosť) a výrobu pekárskych a cukrárskych výrobkov (remeselná živnosť)

Ako ohlásiť voľnú živnosť nájdete v našom článku tu.