Vykonávanie doprovodov prepravcov ťažkých a nadrozmerných nákladov

Otázka:

Činnosť „Vykonávanie doprovodov prepravcov ťažkých a nadrozmerných nákladov okrem činností vykonávaných orgánmi polície“ bola v minulosti živnosťou. Môžem si aj teraz túto činnosť ohlásiť ako voľnú živnosť?

Odpoveď:

Podľa našich informácií je možné naďalej aj túto činnosť ohlásiť na okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania ako voľnú živnosť. 

K ohláseniu voľnej živnosti nie je potrebné splniť žiadne osobitné podmienky ako vzdelanie, prax. Postačuje vypísať ohlásenie živnosti (formulár) a živnostenský úrad približne do 3 pracovných dní vydá osvedčenie na túto činnosť. Bližšie informácie k voľnej živnosti nájdete v našom článku.