Výpis z registra trestov pre cudzinca

Otázka:

Môj známy si vybavil pobyt na Slovensku na účel podnikania ako konateľ s.r.o. Je už aj zapísaný ako konateľ v obchodnom registri. Bolo mu však povedané, že musí ako cudzinec doložiť výpis z registra trestov aj na živnostenský úrad, avšak musí byť superlegalizovaný, nakoľko je z Iránu. Ako toto vybaviť, musí tam cestovať osobne?

Odpoveď:

Pokiaľ bol cudzinec zapísaný ako konateľ obchodnej spoločnosti, je len otázkou času, kedy ho živnostenský úrad vyzve na doloženie výpisu z registra trestov na živnostenský úrad. Ak má cudzinec na Slovensku prechodný pobyt aspoň 6 mesiacov, stačí si vyžiadať slovenský výpis z registra trestov napríklad na pošte. Upozorňujeme, že väčšina pobočiek pošty vyžaduje za účelom vyžiadania výpisu z registra trestov aj predloženie rodného listu cudzinca. Stretli sme sa však aj s pobočkou, ktorá uvedený rodný list opakovane nevyžadovala. 

Druhou možnosťou je doloženie výpisu z registra trestov z rodnej krajiny, vo Vašom prípade z Iránu. Živnostenský úrad však v prípade príslušníkov Iránu vyžaduje superlegalizovaný výpis z registra trestov. Ten teda musí byť potvrdený ministerstvom spravodlivosti Iránu, ministerstvom zahraničných vecí Iránu, ako aj slovenskou ambasádou v Iráne a následne úradne preložený do slovenčiny (odporúčame vyhotoviť úradný preklad na Slovensku). 

Pokiaľ ide o potvrdenie našim zastupiteľským úradom v Iráne, nie je potrebná osobná účasť cudzinca na ambasáde, stačí zaslať dokument na superlegalizáciu poštou. Podľa informácie z ambasády je preferované zaslanie scanu výpisu z registra trestov emailom, aby ambasáda mohla skontrolovať podpisové vzory pracovníka ministerstva zahraničných vecí Iránu. Následne je možné zaslať výpis aj poštou spolu s poplatkom, avšak musíte mať zabezpečené prevzatie dokumentov a následný transport do SR.

Ak bol cudzincovi udelený pobyt a následne bol zapísaný do obchodného registra, trvá niekoľko mesiacov, kým živnostenský úrad vyzve na predloženie výpisu z registra trestov. Nakoľko však proces superlegalizácia trvá dlhší čas a bude potrebné aj vyžiadanie nového výpisu z registra trestov (ten nesmie byť starší ako 90 dní), odporúčame uvedené riešiť čo najskôr po zapísaní ako nového konateľa do obchodného registra.